Як відбувається усиновлення в умовах воєнного стану?

Як відбувається усиновлення в умовах воєнного стану?

Згідно з Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року, дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, має право на особливий захист і допомогу, що надається державою, в тому числі на можливість її усиновлення з урахуванням, в першочерговому порядку, найкращих інтересів дитини для забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя.

На жаль, у зв'язку з останніми подіями на території України, багато дітей залишилися без батьків або опікунів. Як можна допомогти дитині? Усиновити її, якщо у вас є така можливість. Однак, чи змінюється щось у процесі усиновлення під час воєнного стану?

Під час воєнного стану порядок усиновлення дітей, визначений українським законодавством, не спрощується і не змінюється. Усиновлення дітей в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до норм законодавства України.

Усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки або сина, яке здійснюється на підставі рішення суду (попередньо на підставі відповідної заяви, висновку органу опіки та піклування за місцем постійного проживання або влаштування дитини).

Законодавство

Порядок усиновлення дитини в Україні регулюється Сімейним кодексом України та Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905.

На яких територіях здійснюється усиновлення?

Зверніть увагу, що усиновлення дітей, здійснюється тільки в тих регіонах, де немає активних військових дій, і органи державної влади та місцевого самоврядування працюють у звичайному режимі.

Усиновити дитину можна тільки в тому випадку, якщо в її відношенні вдалося встановити вичерпні обставини життя її батьків або інших родичів.

Крім того, суди тимчасово не здійснюють повною мірою своїх повноважень, а тому в багатьох областях України неможливо організувати процес усиновлення.

Основні особливості процедури усиновлення в умовах воєнного стану

  • Якщо ви бажаєте усиновити дитину, то в першу чергу ви повинні звернутися в службу у справах дітей із заявою про взяття вас на облік кандидатів в усиновителі і надати пакет документів, визначений законодавством (копії документів, що засвідчують особу; копію свідоцтва про шлюб; довідки про заробітну плату; висновки про стан здоров'я; копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням), а також отримати висновок про можливість бути усиновителями.
  • Усиновлення дітей відбувається виключно в судовому порядку. Суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов'язкової участі заявника (вас), органу опіки та піклування або уповноваженого органу виконавчої влади та дитини, якщо вона за віком усвідомлює факт усиновлення. Суд приймає рішення про усиновлення за місцем проживання дитини.
  • Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досяглатакого віку і рівня розвитку, коли може висловити згоду. Без згоди дитини усиновлення проводиться лише в тих випадках, коли в силу свого віку або стану здоров'я дитина не усвідомлює факту усиновлення.
  • Усиновити можливо тільки тих дітей, які перебувають на обліку. Облік дітей, які можуть бути усиновлені та осіб, які бажають усиновити дитину, веде служба у справах дітей та Національна соціальна сервісна служба України. На облік беруться діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти та діти, батьки яких дали згоду на усиновлення. Усиновлення дитини без згоди батьків провадиться лише у разі, якщо вони в установленому законом порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними, невідомі або позбавлені батьківських прав, щодо дитини, яка усиновлюється, а також, якщо протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім'ю і запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено, згідно зі ст.135 Сімейного кодексу України.
  • Інформація про дитину, яку бажають усиновити та налагодження з нею контакту надається тільки кандидатам в усиновлювачі службою у справах дітей за місцем, де дитина перебуває на обліку.

***

Відповідно до норм законодавства України, органи державної влади та місцевого самоврядування повинні використовувати вичерпні заходи для забезпечення права дитини на виховання біологічними батьками або іншими родичами для забезпечення безпечного і гармонійного розвитку дитини.

Однак, з урахуванням того, що відбувається в Україні, на жаль, не завжди можливо встановити обставини життя дітей, які підлягають усиновленню та їх батьків, осіб, які бажають усиновити дитину, а також не завжди можливо зібрати повний пакет документів для усиновлення. В такому випадку, діти, позбавлені батьківського піклування, можуть бути тимчасово влаштовані службами у справах дітей в сім'ю знайомих або близьких родичів, в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу.

Усиновлення дитини потребує особливої уваги судів до розгляду справ про усиновлення, неухильного дотримання норм матеріального та процесуального права при їх вирішенні, належної підготовки цих справ до судового розгляду та повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин під час судового розгляду справи.

Джерело: БПД