Хто з жінок повинен стати на військовий облік?

Хто з жінок повинен стати на військовий облік?

Наказом Міністерства юстиції №35 (від 07.02.22) внесено зміни до наказу Міністерства оборони України №313 «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, пов'язаних з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних». Наказ набрав чинності з дня публікації.

Таким чином, згідно з наказом №35, Головнокомандувачу Збройних Сил України потрібно забезпечити:

 1. взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних відповідно до Переліку спеціальностей та/або професій, пов'язаних з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, з 01 жовтня 2022 року;
 2. щорічно до 01 березня здійснення Генеральним штабом Збройних Сил України заходів щодо внесення (за необхідності) змін до Переліку спеціальностей та/або професій, пов'язаних з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та Переліку спеціальностей та/або професій, пов'язаних з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

До Переліку спеціальностей, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, увійшли:

 1. Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
 2. Телекомунікація та радіотехніка;
 3. Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро - та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 4. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 5. Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
 6. Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 7. Забезпечення військ, озброєння і військова техніка, технології легкої промисловості;
 8. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, охорона здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
 9. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
 10. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
 11. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
 12. Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
 13. Видавництво та поліграфія;
 14. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

До переліку професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, увійшли:

 1. Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти і масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в області сучасної медицини (крім медичних сестер);
 2. Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, як професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
 3. Оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів і косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;
 4. Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал в галузі ветеринарії;
 5. Менеджери (Керуючі) на пошті і зв'язку, службовці, зайняті на пошті і подібними роботами;
 6. Кухар;
 7. Перекладачі та усні перекладачі.