Адвокати та фізичні особи-підприємці повинні подавати електронні відомості про трудову діяльність до ПФУ

Адвокати та фізичні особи-підприємці повинні подавати електронні відомості про трудову діяльність до ПФУ

Постанова Пенсійного фонду України (ПФУ) від 12.03.2021 №11-1 набрала чинності 23 липня. Згідно з документом, адвокати, фізичні особи-підприємці та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, повинні подавати до ПФУ відомості про трудову діяльність.

Подавати інформацію необхідно через вебпортал послуг Пенсійного фонду України в електронній формі. На документ має бути кваліфікований електронний підпис особи, яка подає інформацію. Подавати відомості можна в два способи:

1. У вигляді копій документів, які передбачені законодавством - це повинні бути скани;

2. В оцифрованому вигляді - особа створює відповідний електронний запис в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються відскановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скани повинні бути в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки і документів про стаж працівника, повинні містити всі сторінки трудової книжки в хронологічному порядку і поля відповідних документів. Відскановані документи повинні бути придатні для сприйняття змісту, формат повинен бути або jpg, або pdf. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

Електронний запис в електронному кабінеті ПФУ містить в собі такі відомості трудової діяльності працівника:

  • назва роботодавця та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія/номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган, та мають відмітку у паспорті);
  • періоди: роботи, навчання, практики, служби, нагляду, безробіття, стажувань, виправних робіт;
  • переведення особи з однієї посади на іншу;
  • посада, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
  • причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносини за договорами цивільно-правового характеру, безробіття, виправних робіт (стаття, пункт закону);
  • документ, його номер, дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практик, служби, безробіття, стажувань, виправних робіт, відносин за договорами цивільно-правового характеру.

Якщо електронний запис створено з помилками, то при виправленні формується новий електронний запис.

Та інформація, яка подається в запис, зобов'язана бути повною і достовірною. У разі недостовірних відомостей особи, які подали інформацію, несуть відповідальність, передбачену законом.