ВС висловив позицію щодо належного способу вручення копії судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси

ВС висловив позицію щодо належного способу вручення копії судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси

Позивач оскаржив до Верховного Суду ухвалу суду апеляційної інстанції про повернення апеляційної скарги. Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції керувався тим, що у встановлений судом строк скаржник не усунув недоліку апеляційної скарги, оскільки не подав заяви про поновлення строку апеляційного оскарження із зазначенням підстав для його поновлення. Водночас суд апеляційної інстанції вказав, що в матеріалах справи є електронна адреса представника апелянта, на яку суд двічі направляв належним чином завірену й підписану ЕЦП копію ухвали. Це підтверджується довідкою суду.

На обґрунтування касаційної скарги скаржник повідомив, що суд апеляційної інстанцій дійшов необґрунтованого висновку про наявність зазначеної в матеріалах справи офіційної електронної адреси позивача. Електронна адреса, за якою нібито надсилалися процесуальні документи у справі, не вказана ним у апеляційній скарзі та не є офіційною. Крім того, посилаючись на вимоги ст. 251 КАС України, скаржник зазначив, що в разі розгляду справи за матеріалами в паперовій формі суд зобов’язаний надсилати судові рішення також у паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і направив справу до цього суду для продовження розгляду.

КАС ВС зауважив, що згідно з підпунктом 15.15 п. 15 ч. 1 розд. VІІ «Перехідні положення» КАС України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи суд вручає судові рішення в паперовій формі. Пунктом 16 цього розділу встановлено, що до дня реєстрації суб’єкта владних повноважень у ЄСІТС та отримання ним офіційної електронної адреси надсилання судом суб’єкту владних повноважень текстів повісток, копій судових рішень здійснюється за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

У розумінні Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. З огляду на це КАС ВС вважає обґрунтованими доводи скаржника про відсутність у нього офіційної електронної адреси.

Також колегія суддів, проаналізувавши положення ст. 251 КАС України, зазначила, що врученим належним чином є судове рішення, яке було доставлено на офіційну електронну адресу особи, а якщо такої адреси в учасника справи немає – в день доставки рекомендованого поштового відправлення з паперовою копією судового рішення.

Верховний Суд установив, що суд апеляційної інстанції порушив визначений законодавством порядок направлення копії судового рішення у справі й передчасно повернув апеляційну скаргу, чим позбавив позивача права на гарантований Конституцією України обов’язковий апеляційний перегляд судових рішень.

Отже, з урахуванням викладеного в цій справі направлення позивачеві копій судових рішень як особі, яка не має офіційної електронної адреси, має відбуватися шляхом направлення їх рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Крім того, при вирішенні питання про дотримання позивачем строку на усунення недоліків апеляційної скарги необхідно виходити з дати отримання ним судового рішення, надісланого в порядку та в спосіб, визначені законом.

Постанова Верховного Суду від 7 липня 2022 року у справі № 120/4298/21-а (адміністративне провадження № К/990/281/22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105138995.