За яких умов витрати на таксі для приїзду до суду можуть бути компенсовані?

За яких умов витрати на таксі для приїзду до суду можуть бути компенсовані?

«Розмір витрат, які сторона сплатила або повинна сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів», - нагадав КЦС ВС у справі №766/7206/20.

У Херсонській міський суду надійшов позов до Херсонського прикордонного загону в особі житлово-експлуатаційного відділення відділу забезпечення. Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати рішення житлової комісії Херсонського загону про відмову в зарахуванні до пільгової черги, визнати протиправним та скасувати рішення житлової комісії Херсонського загону про виключення з квартирного обліку капітального запасу позивача, відновити його на квартирний облік у Херсонському прикордонному загоні в загальній черзі, зобов'язати відповідача включити позивача до списків осіб першої черги для надання житла в Херсонському прикордонному загоні. Херсонський міський суд відмовив у задоволенні позову.  Апеляційну скаргу позивача задоволено частково: визнано незаконним та скасовано рішення житлової комісії Херсонського загону про виключення з квартирного обліку капітана запасу - позивача. Решта була залишена без змін.

Трохи пізніше позивач подав у Херсонський апеляційний суд заяву про прийняття додаткового рішення, в якому просив прийняти додаткове рішення про розподіл судових витрат, понесених ним у зв'язку з розглядом вищезгаданого справи, а саме, позивач просив стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Херсонського прикордонного загону на його користь понесені витрати, пов'язані з юридичною допомогою адвоката при розгляді справи (10 000 грн), транспортними витратами для явки в суд (6 000 грн), витратами на листування з судом і відповідачем (174,84 грн).

Херсонський апеляційний суд задовольнив додаткове рішення частково: з Херсонського прикордонного загону стягнули на користь позивача судові витрати на професійну юридичну допомогу та витрати, пов'язані з відправкою кореспонденції у розмірі 3388,20 грн. Суд порахував, що стягнутий розмір витрат на юридичну допомогу є співмірним зі складністю справи і виконаними адвокатом роботами, а також витраченим часом на виконання адвокатом відповідних робіт і обсягом наданих послуг. Підстави для стягнення витрат на оплату таксі апеляційним судом не встановлені.

Позивач подав касаційну скаргу, в якій просив задовольнити вимоги його заяви в повному обсязі. Заявник вказав, що справа в судах першої та апеляційної інстанцій перебувала на розгляді майже рік, розмір гонорару адвоката був фіксованим, а докази понесення таких витрат були надані суду.

Позивач також заявив, що суд апеляційної інстанції не врахував, що відповідач у вказаній справі є суб'єктом владних повноважень і, незалежно від кількості задоволених позовних вимог, понесені ним судові витрати повинні стягуватися з відповідача в повному обсязі.

Також він звертає увагу: користування послугами таксі було вимушеним, зважаючи на відсутність прямого автобусного сполученням між м.Арциз та м. Херсон. Крім того, визначаючи дати і час судових засідань, суд першої інстанції не враховував відстань між населеним пунктом, в якому проживає позивач і судом, не погоджував дату і час таких судових засідань.

Позиція ВС:

Однією з основних засад (принципів) цивільного судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої прийнято судове рішення.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, відносяться, зокрема, витрати на професійну юридичну допомогу.

Для визначення розміру витрат на юридичну допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає докладний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання юридичної допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката повинен бути співмірний з:

 • складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
 • часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
 • обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
 • ціною позову і (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим і пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову; значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат вирішення справи вплинути на репутацію сторони або викликала справа публічний інтерес.

Розмір витрат, які сторона сплатила або повинна сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків).

При визначенні суми відшкодування суд повинен виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їх дійсності і необхідності), а також критерію розумності їх розміру, виходячи з конкретних обставин справи.

Позивачем до суду першої інстанції на підтвердження розміру понесених судових витрат було надано суду:

 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і очікує понести у зв'язку з розглядом справи;
 • квитанцію № 1 про сплату адвокатського гонорару в сумі 10 000 грн;
 • ордер серії ОД № 444102 від 26 травня 2020 року на представництво адвокатом інтересів позивача;
 • копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 004079 від 15 січня 2020 року, виданого адвокату позивача;
 • виписка з Договору про надання правової допомоги від 10 березня 2020 року;
 • опис виконаних робіт (послуг) адвоката за надання професійної юридичної допомоги від 14 липня 2020 року;
 • акт прийому-передачі послуг професійної юридичної допомоги від 14 липня 2020 року;
 • фіскальні чеки на оплату поштових відправлень та квитанції про оплату послуг таксі від 15 липня та 11 листопада 2020 року.

Оцінивши надані позивачем докази на підтвердження розміру понесених ним судових витрат, враховуючи часткове задоволення позовних вимог, складність справи, обсяг виконаної адвокатом роботи, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про стягнення з відповідача на користь позивача витрат на професійну юридичну допомогу та поштових витрат у загальній сумі 3 388 20 грн.

Що стосується витрат позивача на оплату послуг таксі, то відповідно до статті 138 ЦПК України витрати, пов'язані з переїздом в інший населений пункт сторін та їх представників, а також наймом житла, несуть сторони. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, пов'язаних з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Введення законодавцем граничного розміру (верхньої межі) компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх законних представників, пов'язані з явкою до суду, покликане насамперед запобігти завищення розміру цих витрат і попередженню зловживання таким правом.

Вирішуючи питання про відшкодування витрат стороні, пов'язаних з прибуттям до суду, необхідно виходити з конкретних обставин справи, враховуючи вид транспорту, яким скористалася особа, а також документи, подані нею на підтвердження здійснення цих витрат.

У розглянутому справі неможливість використання для явки в суд транспорту загального користування, крім таксі, позивачем належними і допустимими доказами не обгрунтована.

Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а оскарженого судового рішення - без змін.