Вищу раду правосуддя можуть наділити повноваженнями здійснювати відрядження суддів

Вищу раду правосуддя можуть наділити повноваженнями здійснювати відрядження суддів

Голова Комітету з питань правової політики зареєстрував 15 вересня постанову про прийняття за основу законопроекту про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів (№6049).

Законопроєктом запропоновано тимчасово, до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного 9 серпня 2019 року, наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік. Крім того, передбачено, що в разі втрати повноважності ВРП цю функцію здійснюватиме Рада суддів України.

Відрядження буде здійснюватися ВРП у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному апеляційному суді, загрозою припинення роботи апеляційного суду у зв’язку з надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя та за згодою відповідного судді.

Також положеннями законопроекту встановлюються підстави для дострокового припинення відрядження, для продовження відрядження, особливості отримання відрядженим суддею суддівської винагороди.

У разі якщо Вища рада правосуддя стане неповноважною внаслідок відсутності достатньої кількості її членів, відповідні повноваження пропонується надати Раді суддів України.

Проте, в.о. Голови Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов зазначив, що переведення судді є конституційним повноваженням і прерогативою Вищої ради правосуддя та не може покладатися на Раду суддів України, яка є органом суддівського самоврядування і не наділена владними повноваженнями із цього питання. Тому ВРП проти такої законодавчої ініціативи.

На думку авторів законодавчої ініціативи, прийняття Законопроекту сприятиме усуненню загрози припинення роботи деяких апеляційних судів, яка може виникнути через об’єктивні чинники до моменту завершення ВККС конкурсних процедур на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, а також забезпечить громадян належним доступом до правосуддя.

Варто нагадати, що з листопада 2019 року будь-який добір суддів та заміщення вакантних посад не здійснюються через відсутність повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відповідно до Закону України № 679-IX Вища рада правосуддя відряджає суддів без рекомендації чи подання ВККСУ. Однак цей Закон не вирішив проблемну ситуацію в апеляційних судах, пов’язану з дефіцитом кадрів.

Існує реальний ризик, що до відновлення роботи ВККСУ та завершення відповідного конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів в апеляційних судах виникне надзвичайна ситуація, пов’язана з відсутністю суддів, які можуть здійснювати правосуддя та розглядати справи, що призведе до припинення роботи апеляційних судів.

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів зареєстровано 15 вересня 2022 року (№6049/П).