Верховний Суд опублікував огляд судової практики з розгляду справ щодо корпоративних спорів та прав

Верховний Суд опублікував огляд судової практики з розгляду справ щодо корпоративних спорів та прав

Судовою палатою для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС здійснено вивчення та узагальнення судової практики ВС з розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав у 2021 році з метою сприяння формуванню сталої судової практики з вирішення згаданих спорів. За результатами проведеного вивчення та узагальнення підготовлено огляд, який ми пропонуємо до вашої уваги.

Для зручності користування правові позиції ВС, викладені в огляді, систематизовані та деталізовані за окремими групами спорів, пов’язаних з виникненням, зміною, реалізацією та припиненням корпоративних прав. Зокрема, в огляді висвітлено правові висновки ВС у спорах:

 • щодо захисту права учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні юридичною особою, на отримання частини прибутку товариства (дивідендів), на отримання інформації про діяльність юридичної особи та права вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності юридичної особи, права акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій;
 • що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі;
 • про оскарження правочинів юридичної особи;
 • між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;
 • що виникають під час реалізації процедури обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій;
 • щодо статуту та статутного капіталу юридичної особи;
 • про оскарження окремих положень корпоративного договору;
 • пов’язаних з формуванням та повноваженнями органів юридичних осіб;
 • пов'язаних з виходом (виключенням) учасника (члена) зі складу юридичної особи;
 • про оскарження реєстраційних дій.

Крім того, проаналізовано та систематизовано правові позиції ВС щодо:

 • позовної давності у корпоративних спорах;
 • правової природи окремих юридичних осіб;
 • виникнення та підтвердження участі у юридичній особі;
 • спільної власності на частки (акції) тощо.

Також в огляді приділено окрему увагу процесуальним особливостям розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав:

 • суб’єктна та предметна юрисдикційність, розмежування корпоративних спорів та інших категорій спорів;
 • обрання належних та ефективних способів захисту корпоративних прав;
 • забезпечення позову у корпоративному спорі;
 • процесуальне правонаступництво у корпоративному спорі тощо.

Висновки, одержані за результатами такого аналізу, стануть прикладом правильного й однакового застосування господарськими судами норм права для подальшого вдосконалення діяльності судів у цій сфері правовідносин. Окрім того, такі висновки стануть у нагоді адвокатам, юристам, науковцям, до сфери інтересів яких належать корпоративні правовідносини.

Детальніше ознайомитись з оглядом можна за посиланням: https://bit.ly/3RZm1gw

❗️Актуальна судова практика та юридичні новини у нашому телеграм-каналі за посиланням: https://t.me/konstruktivnews