Трудові мігранти: права та обов'язки

Трудові мігранти: права та обов'язки

Серед громадян України на даний момент поширена трудова міграція. Досі люди не знають про те, як відбувається соціальний захист і пенсійне забезпечення тих, хто працює за межами країни. А також з'являються питання, наприклад, які права і обов'язки взагалі покладаються на трудових мігрантів.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію», трудовий мігрант – громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави.

Права трудових мігрантів також передбачені Законом України «Про зовнішню трудову міграцію». Такими правами є:

1. Право на належні умови праці, винагороду, відпочинок та соціальний захист

Це право регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, на які Верховна Рада України надала згоду на обов'язковість. До цього числа входять: договори в рамках ООН та Міжнародної організації праці, а також двосторонні договори, наприклад, угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки.

2. Право на пенсійне забезпечення

Дане право - похідне від права на працю. Ст.12 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та ст.10 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»: громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, мають право на добровільну участь у системі обов'язкового державного соціального страхування. Строк, протягом якого трудові мігранти можуть брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, визначається у відповідному договору, але не може становити менше одного року.

Для того, щоб стати учасником такої системи, необхідно подати заяву до податкового органу за місцем проживання. Установа розгляне заяву протягом 30 календарних днів з дня отримання та, за наявності передбаченої законом підстави, укладе з трудовим мігрантом договір про добровільну участь.

3. Право на визнання отриманої за кордоном освіти

Право стосується як загальної середньої та професійно-технічної, так і вищої освіти. Гарантовано право трудовим мігрантам і членам їх сімей. Згідно з цим правом, здійснюється перевірка документів і установи: документи перевіряють на справжність; підтверджується статусу освітнього закладу або освітньої програми, йде оцінка кваліфікації навчання; установлюється еквівалентність освітнього або освітньо-професійного ступеня в Україні, академічних або професійних прав. Іноді доведеться пройти додаткове навчання, тести на компетентність, практику, захистити курсові, дипломної роботи тощо.

Після перевірки, мігрант, який здобув освіту за кордоном, отримує свідоцтво, яке підтверджує право на продовження освіти або працевлаштування за фахом на території України.

4. Право на підтвердження результатів неформального професійного навчання

Неформальне професійне навчання - набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не нерегламентованих місцем отримання, термінами і формою навчання.

Для того щоб підтвердити свою кваліфікацію, необхідно звернутися в будь-який центр Державної служби зайнятості. Особі, яка підтвердила свою кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння роботі кваліфікації.

5. Право створювати за кордоном громадське об'єднання

Такі організації мають право здійснювати свою діяльність на території України, відповідно до законодавства, а також здійснювати співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади та міжнародними неурядовими організаціями, відповідно до законодавства.

Також трудові мігранти та члени їх сім'ї мають право на отримання від органів Державної міграційної служби України:

  • інформації про умови виїзду та працевлаштування за кордоном;
  • інформації про ризики потрапляння в ситуації, яка пов'язана з торгівлею людьми;
  • інформації щодо умов міжнародних договорів України про трудову міграцію;
  • будь-якої іншої інформації, яка підвищує рівень обізнаності осіб з питань працевлаштування за кордоном, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Серед обов'язків трудових мігрантів:

1. Сплата податків з доходів, які отримані закордоном. Сума податків і зборів, сплачених за кордонами України, зараховуються під час розрахунку податків і зборів в Україні.

2. Оплата військового збору в розмірі півтора відсотка з доходів.

3. Трудові мігранти зобов'язані включити суму доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року.

4. Сплатити збори на майно, розташоване на території України, що належить трудовому мігранту.