Які трудові гарантії для осіб з інвалідністю при скороченні на роботі

Які трудові гарантії для осіб з інвалідністю при скороченні на роботі

Не так давно ми піднімали питання про те, як особам з інвалідністю отримати нотаріальні послуги. Зараз ми хочемо розповісти про те, як відбувається звільнення і які у осіб з інвалідністю можливості в даній ситуації.

Те, що відбувається в світі/країні безпосередньо впливає на роботу малих і великих підприємств. Пандемія принесла багато бід, в тому числі і масові скорочення. При цьому, людей можуть не тільки скорочувати, а й змушувати писати заяву за власним бажанням.

У нинішніх умовах влаштуватися на роботу досить важко, а для людей з інвалідністю ще складніше.

Як відбувається звільнення?

Власник або ним уповноважений може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк/строковий трудовий договір до закінчення строку його дії, якщо відбулися зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства, перепрофілювання підприємства/установи/організації, скорочення чисельності або штату працівників (ст.40 КЗпП).

При скороченні:

  1. Повідомляються первинні профспілкові організації про заплановане скорочення чисельності або штату працівників;
  2. Видається наказ про скорочення чисельності або штату працівників;
  3. Працівників попереджають про майбутнє звільнення, пропонуються переклади на іншу роботу;
  4. Виборний орган первинної профспілкової організації дає згоду на звільнення працівників;
  5. Працівників скорочують.

Заява за власним бажанням

Зрозуміло, коли ви бажаєте піти самі, ви пишете заяву на звільнення за власним бажанням, але вас ніхто не може змусити написати таку заяву. При скороченні штату повинен бути виданий наказ під підпис за два місяці до дня звільнення, відлік починається після дня ознайомлення з наказом.

Переведення на іншу роботу

При попередженні про майбутнє звільнення роботодавець пропонує співробітнику іншу роботу на тому ж підприємстві/установі/організації. Роботодавець зобов'язаний пропонувати працівникові вакансії, які були в день попередження, а також і про відкриття інших вакансій, які з'являються протягом 2 місяців до дня звільнення. Вакансії повинні відповідати професії працівника і його кваліфікації.

Власник або уповноважений ним орган не зобов'язаний пропонувати працівникові посаду вищого рівня, можливість призначення на такі посади визначається загальними правилами про комплектування кадрів, що діють на підприємстві. Звільнення з підстав скорочення чисельності або штату працівників допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Гарантії для осіб з інвалідністю при укладенні та розірванні трудового договору, а також режим роботи

  1. При наймі на роботу для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, не встановлюються випробування (ч. 3 ст. 26 КЗпП);
  2. Інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на певний строк (ч.1 ст.39 КЗпП);
  3. При скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю, які набули цього статусу внаслідок війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п.5 ст.42 КЗпП).

За бажанням працівника-особи з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці (ст.172 КЗпП).

Переведення на більш легку роботу

Якщо працівник з інвалідністю повідомляє роботодавцю про своє бажання перевестися на більш легку роботу, то роботодавець може таке дозволити. Переведення можливе за умови, що інвалідність працівника настала за інших обставин, а не внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання,

Переведення відбувається на конкретно визначений й узгоджений з роботодавцям термін, або без обмеження такого терміну з дотриманням рекомендацій медико-соціальної експертизи. Але варто пам'ятати: перевод на більш легку роботу може впливати на більш низьку оплату.

В такому випадку, протягом двох тижнів з дня переведення за працівником буде зберігатися попередній середній заробіток. У деяких, передбачених законодавством випадках, на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи може зберігатися попередня середня заробітна плата працівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ст.170 КЗпП).

У випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладено обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст.172 КЗпП).

Джерело: Безоплатна правова допомога