Причини неявки до суду та наслідки

Причини неявки до суду та наслідки

Судовий процес передбачає присутність усіх сторін судочинства. Завчасно кожна сторона отримує сповіщення про дату і час судового розгляду. Повідомлення не дає вам права проігнорувати судовий процес. Але проблеми і ситуації можуть бути різні. Чи існують поважні причини для неявки в суд? Які можуть бути наслідки? Як попередити суд, що ви не зможете бути присутніми на розгляді?

Законодавством України передбачено перелік поважних причин неявки до суду. Таким чином, ст. 138 Кримінально-процесуального кодексу України свідчить, що поважними причинами неявки особи за викликом суду є:

  • затримання, утримання під вартою або відбування покарання;
  • обмеження свободи пересування в результаті дії Закону або судового рішення;
  • обставини непереборної сили: епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні обставини;
  • відсутність особи в місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подорожі та інше;
  • тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я, у зв'язку з лікуванням або вагітністю при неможливості тимчасово покинути цей заклад;
  • смерть близьких родичів, членів сім'ї або інших близьких осіб або серйозною загрозою життю;
  • несвоєчасне отримання повістки про виклик;
  • інші обставини, які перешкоджають появі людини на виклик.

Ви зобов'язані повідомити суд про причину неявки, а суд приймає рішення - чи є причина поважною.

Робота або відсутність грошей на проїзд - неповажна причина.

За неявку є наслідки. Згідно зі ст. 157 Цивільного процесуального кодексу України:

1. Суд відкладає розгляді справи у разі:

1.1) Неявки на судове засідання однієї сторін або кого-небудь з інших осіб, беруть участь у справі, щодо яких відсутні відомості про вручення судових повісток;

1.2) першої неявки на судове засідання сторони або кого-небудь з інших осіб, беруть участь у справі, повідомлених в установленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнані поважними;

1.3) першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача на судове засідання або не повідомлення про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи в його відсутність;

1.4) якщо суд визнає за необхідне, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи в її отсутствии, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.

2. Неявка представником на судове засідання без поважних причин або не повідомлення їм про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти його розгляд.

3. У разі повторної неявки на судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи в його відсутність, становить позовну заяви без розгляду.

4. У разі повторної неявки на судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних в ньому даних або доказів – приймається заочне рішення.

Також суд може накласти на вас грошове стягнення. У 2020 році свідку, який не з'явився на судовий розгляд, загрожував штраф:

1. У розмірі 1000 грн., у разі слухання у цивільній або адміністративній справі.

2. У розмірі 2500 грн., у разі ігнорування судового засідання у кримінальній справі.

Яким чином можна повідомити суд про причини неявки?

Ви зобов'язані попередити суд заздалегідь. Вам слід подати клопотання про зміну дати. Або про розгляд справи без вашої участі.

Клопотання складається у вільній формі, де ви вказуєте саме прохання (зміна дати або розгляд справи без вас), а також причину, по якій вас не буде на суді. Також, якщо це можливо, то слід докласти докази і довідки. Наприклад, якщо ви хворієте, то можна докласти медичні довідки, які підтвердять вашу поважну причину і відкладуть суд.