Кабінет Міністрів затвердив формування та перевірку е-паспортів та е-паспортів для виїзду за кордон

Кабінет Міністрів затвердив формування та перевірку е-паспортів та е-паспортів для виїзду за кордон

2 вересня 2021р. набрала чинності урядова постанова від 18 серпня 2021р. №911. Даною постановою Кабінет Міністрів затвердив Порядок формування е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон, та їх електронних копій, а також процедуру перевірки даних документів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Формування документа:

Е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон формуються автоматично засобами Єдиного державного порталу електронних послуг за бажанням особи, на ім'я якої оформлено паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина України для виїзду закордон, із застосуванням засобу Єдиного державного демографічного реєстру. Також для цього необхідно підключення до Інтернету, взаємодія «Дії» і Реєстру, а також автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, шляхом використання наявної в Реєстрі інформації, переданої інформаційними ресурсами Єдиної інформаційної системи МВС, а також з Державного реєстру фізичних платників податків щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для формування е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон необхідний паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон, який є дійсними і термін дії не закінчився.

Особа, яка має дані документи, і яка досягла 14 років може використовувати е-паспорт або е-паспорт для виїзду за кордон у встановлених законом випадках.

Для того, щоб скористатися електронними документами необхідно мати додаток «Дія», підключення до Інтернету і пройти ідентифікацію та аутентифікацію.

Кожен е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон має свій унікальний електронний ідентифікатор і без нього документи використовуватися не будуть.

В е-паспорті буде відображена наступна інформація:

 1. Назва держави;
 2. Назва документа;
 3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) українською мовою та латинськими літерами;
 4. Стать;
 5. Громадянство;
 6. Дата народження;
 7. Унікальний номер запису в реєстрі;
 8. Місце народження;
 9. Дата видачі документа;
 10. Дата закінчення терміну дії документа;
 11. Оцифрований образ обличчя;
 12. Оцифрований підпис особи;
 13. Номер документа;
 14. Уповноважений суб'єкт, який видасть документ (код);
 15. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (за наявності);
 16. Адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

У е-паспорті для виїзду за кордон буде наступна інформація:

 1. Назва документа;
 2. Назва держави;
 3. Тип документа;
 4. Код держави;
 5. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) українською мовою та латинськими літерами;
 6. Стать;
 7. Громадянство;
 8. Дата народження;
 9. Унікальний номер запису в реєстрі;
 10. Місце народження;
 11. Дата видачі документа;
 12. Дата закінчення терміну дії документа;
 13. Оцифрований образ обличчя;
 14. Оцифрований підпис особи;
 15. Серія та / або номер документа;
 16. Уповноважений суб'єкт, який видав документ (код);
 17. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (за наявності);
 18. Адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

Слід пам'ятати, що відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків можуть відображатися окремо від е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

Перевірка документів:

Перевірка є обов'язковою умовою використання документів особою для отримання всіх адміністративних та інших послуг, в будь-яких інших випадках, передбачених законодавством.

Вона здійснюється за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора, який забезпечує отримання даних з Реєстру інформаційними ресурсами Єдиної інформаційної системи МВС на запит порталу «Дія».

За результатами перевірки на електронному пристрої, за допомогою якого проводилася перевірка, формується відповідне інформаційне повідомлення.

Електронні копії:

Електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон подаються особою через Портал «Дія», зокрема з використанням мобільного додатку Порталу «Дія».

Вони формуються за допомогою Порталу «Дія» з накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.ID".

QR-код:

Також використання або перевірка електронних документів може здійснюватися за допомогою резервного унікального електронного ідентифікатора у формі QR-коду. Таке можливо, якщо немає підключення електронних пристроїв до Інтернету або працездатність порталу «Дія» порушена. QR-код формується автоматично засобами Порталу. Зберігається з мобільного додатку на електронні пристрої особи і розміщується в його сховищі.