Як здавачам житла отримати компенсацію за тимчасове розміщення ВПО?

Як здавачам житла отримати компенсацію за тимчасове розміщення ВПО?

Здавачі житла можуть отримати компенсацію за витрати, якщо тимчасово розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перемістилися в період воєнного стану, і які не отримують щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг.

Щоб отримати компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб необхідно зробити наступне:

Крок 1:

До органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт «Прихисток» необхідно подати заяву про готовність прийняти у себе переселенців.

Не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО слід звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування (виконавчого комітету міської/селищної ради) за місцем знаходження житлового приміщення із заявою (яка заповнюється на місці), в якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові кожної розміщеної особи, та додаються копії документів, що засвідчують їх особу.

З собою необхідно мати:

  1. паспорт громадянина України;
  2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  3. реквізити банківського рахунку для перерахування суми компенсації;
  4. документ, що підтверджує право власності на житло;
  5. довідки про відсутність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, теплопостачання, вивезення сміття, обслуговування прибудинкової території тощо).

Слід пам'ятати: компенсація надається щодо ВПО, які перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії і яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204.

Крок 2:

Щоб отримати компенсацію власник житлового приміщення повинен надати до виконавчого комітету сільської /селищної /міської ради за місцем розташування житлового приміщення заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення ВПО із зазначенням кількості днів і переселенців, які проживали протягом звітного періоду. Подати заяву необхідно не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця.

Власник житлового приміщення також зобов'язаний в день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених в житловому приміщенні.

Крок 3:

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником житлового приміщення відомостей.

Дана перевірка, в разі необхідності, може включати в себе відвідування місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безкоштовності, кількості розміщених осіб і умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО, у тому числі електронних документів), а також перевіряються дані про відсутність або наявність в заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Компенсація здійснюється виключно в безготівковій формі за вказаними в заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власником житлового приміщення за житлово-комунальні послуги.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення ВПО (далі: людино-день) з дня розміщення таких осіб, але не раніше дати включення в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення ВПО у відповідному житловому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання числа ВПО, які проживали в житловому приміщенні власника, в кожен день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику житлового приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу (складання документів процесуального характеру та представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами).

Необхідні документи: довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка; паспорт або інший документ, що засвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Джерело: БПД