Допуск до державної таємниці: які обмеження прав діятимуть?

Допуск до державної таємниці: які обмеження прав діятимуть?

Згідно із законодавством України, всі суспільні відносини, пов'язані з інформацією, які відносять до державної таємниці, її засекречуванням, розсекречуванням, охороною з метою захисту національної безпеки України, регулюються Законом України «Про державну таємницю».
Державна таємниця ( секретна інформація) - вид секретної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України і які визнані в порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою (ст.1 ЗУ «Про державну таємницю»).
Всі державні таємниці включаються в Звід відомостей, що становлять державну таємницю – акт, в якому перераховані відомості, які відповідно до рішень державних експертів з питань таємниць складають державну таємницю у визначених Законом сферах.
Закон "Про державну таємницю" стосується таких сфер:
- органи законодавчої, виконавчої та судової влади;
- органи прокуратури;
- інші державні органи - територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну митну політику, та центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, а також утворені як відокремлений підрозділ - центральний орган виконавчої влади без статусу юридичної особи;
- Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
- органи місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій усіх форм власності;
- об'єднання громадян здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею;
- громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку надано доступ до державної таємниці.
Отже, у кого обмежуються права і в чому?
Відповідно до Ст.29 ЗУ «Про державну таємницю», якщо вам надали допуск і доступ до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством, або ви були дійсно знайомі з таємницею, то може бути обмежено ваше право на виїзд на постійне місце проживання в іноземні держави до розсекречування відповідної інформації. Обмеження не може діяти більше п'яти років з часу припинення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
Але при цьому обмеження не діє на виїзд до держави, з якою Україна має Міжнародний договір, що передбачає такий виїзд і згоду на обов'язковість, яку надала Верховна Рада України.
Також ви не маєте права розголошувати будь-яку інформацію, яка пов'язана з державною таємницею, адже на вас тепер поширюється обмеження свободи інформаційної діяльності.
Ст. 28 "Про державну таємницю" свідчить, що громадянин, який має доступ до державної таємниці зобов'язаний:
1. Не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яку йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
2. Не брати участь у діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому законом.
3. Не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям та їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у здійсненні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України.
4. Виконує вимоги режиму секретності.
5. Повідомляти посадовим особам, які надали йому доступ до державної таємниці, та у відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, передбачених статтею 23-го цього Закону, або інших обставин, що передують збереженню довіреної йому державної таємниці, а також повідомляти у письмовій формі про свій виїзд з України.
6. Дотримуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.
А коли буде введено обмеження права на виїзд з України, в той же день вас про це сповістить орган, який ввів це обмеження, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
Кожен з них має свій ступінь секретності: «особливо важливо», «цілком таємно», «таємно». Надається доступ до державної таємниці дієздатним громадян України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової або науково-дослідної діяльності або навчання, наказом або письмовим розпорядженням керівника органу державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою або організацією, де працює, перебуває на службі або навчається громадянин. В окремих випадках доступ може бути наданий громадянам України віком від 16 років.
Також громадянам, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, покладається відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень. Види, розмір і порядок надання компенсацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.