10 грудня – День захисту  прав людини

10 грудня – День захисту  прав людини

У 1950 році на засіданні Генеральної  Асамблеї ООН проголосили 10 грудня – Днем захисту прав людини. Саме в цей день у 1948 році була прийнята Загальна декларація прав людини, яка вперше проголосила права особистості, цивільні та політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші).

Загальна декларація прав людини є важливим і видатним документом в історії людства. Вона підтверджує той факт, що права людини є невід'ємною частиною людської особистості та існування. Права людини є найважливішими питаннями внутрішньої та зовнішньої політики світу. Для забезпечення прав та свобод людини їх фактична реалізація є основою для оцінки рівня демократичного розвитку будь-якої країни та всього суспільства.

Загальна декларація прав людини спонукала людство сформулювати і укласти багато конвенцій, декларацій і протоколів з прав людини: у 1948 р. було ухвалено Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 р. – Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, 1950 р. – Європейську Конвенцію захисту прав людини та основних свобод, 1959 – Декларацію прав дитини, в 1966 р. – пакти про права людини тощо. Також було створено різноманітні установи та посади для більш об’єктивного дотримання державами прав людини – Комісія ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини.

Чинна Конституція України загалом відповідає міжнародному праву та тенденціям його розвитку, особливо щодо прав людини. Вона закріплює основні міжнародно-правові стандарти у цій сфері. Наприклад, у розділі II Конституції йдеться про права людини та права і свободи громадян, а багато статей відображають положення Загальної декларації прав людини (за цією сформована частина 1 статті 24 Основного Закону).

Навіть цілі сталого розвитку ґрунтуються на правах людини, тому що лише гарантуючи повагу до людської гідності, ми можемо сподіватися на прогрес у зростанні.

Цілі сталого розвитку, також відомі як глобальні цілі, є універсальними закликами до дій для викорінення бідності, захисту планети та забезпечення миру та процвітання для всіх людей у ​​світі. В Україні вони затверджені Указом Президента України № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України в період до 2030 року».

Головною метою цього свята є проголошення рівності всіх громадян, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та миру. Тому в  цей День ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до свого оточення! Керуючись принципами поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.