Верховний суд пояснив, чи є карантин форс-мажором для бізнесу та договорів

Верховний суд пояснив, чи є карантин форс-мажором для бізнесу та договорів

«Підтвердження форс-мажорних обставин може бути підставою для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань», - вказав КГС ВС у справі №910/9258/20.

До Господарського суду міста Києва звернулося ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (далі - Компанія) з позовом до ТОВ «Київ Східний». Компанія вимагала на внесення змін до укладеного договору суборенди та обслуговування. Зміни стосуються зменшення платежів за даними договорами за період з 20.03.2020 до 30.06.2020 на суму 140 000 грн.

Компанія вказала, що у вищевказаний період вона не могла користуватися орендованими приміщеннями у зв'язку з введенням карантинних обмежень постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №221. Компанія вважає це підставою для внесення змін до договорів суборенди в частині зменшення орендних платежів за період з 20.03.2020 до 30.06.2020.

Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову. Північний апеляційний господарський суд також залишив постанову без змін. Суди першої та апеляційної інстанції пояснювали це тим, що позивач, обмежившись загальним посиланням на існування карантинних заходів, не довів факт неможливості користування орендованими приміщеннями в повному обсязі, а отже відсутні підстави для внесення змін до договорів суборенди щодо зменшення розміру орендних платежів.

Компанія подала касаційну скаргу, наполягаючи на тому, що суди неправильно застосували норми матеріального права і порушили норми процесуального права. Позивач просить рішення попередніх судів скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Згідно з матеріалами справи, між позивачем та відповідачем укладено договори суборенди щодо офісних приміщень. Договором встановлена ціна, яку повинен платити позивач за передані йому в користування приміщення. Також в документах є пункти, що стосуються форс-мажорних обставин: сторони домовилися, що дія форс-мажорних обставин має підтверджуватися документів, виданим Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це органом.

Позивач, до звернення до судів, запропонував відповідачу на підставі ст.625 ЦК та ст.181 ГК укласти договір про внесення змін до договорів суборенди щодо зменшення платежів на суму 140 000 грн, у зв'язку з настанням форс-мажорної обставини у вигляді карантину. Відповідач відмовив, позивач звернувся до відповідних інстанцій.

У матеріалах справи відсутні сертифікати, видані Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами, що засвідчують наявність форс-мажорних обставин, що впливають на виконання договорів суборенди.

Позиція ВС:

Причиною виникнення спору у справі є питання про наявність або відсутність підстав для внесення змін до договорів суборенди щодо зменшення суми платежів у зв'язку з твердженням позивача про наявність форс-мажорних обставин (карантину), які сторони на момент укладення зазначених договорів не могли передбачити.

Позивач не довів неможливість користування орендованими приміщеннями в повному обсязі відповідно до умов договорів суборенди, так і сам факт неможливості користування цими приміщеннями в період з 20.03.2020 до 30.06.2020 у зв'язку з введенням протиепідемічних заходів.

ВС нагадав про ст.141 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні»: завірення дії непереборної сили шляхом видачі сертифіката про форс-мажорні обставини покладено на Торгово-промислову палату України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати; посилаючись на форс-мажорні обставини, як на підставу неможливості виконання зобов'язання, сторона повинна довести наявність таких обставин не тільки самих по собі, але і те, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку виконання господарського зобов'язання; доведення наявності непереборної сили покладається на особу, яка порушила зобов'язання. Саме вона повинна представляти відповідні докази у разі виникнення спору.

Виходячи з норм законодавства, висновків Верховного Суду та умов договорів суборенди, ВС зазначає, що підтвердженням існування форс-мажорних обставин є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України або уповноваженої нею Регіональної торгово-промислової палати.

Також КГС ВС зазначає, що підтвердження форс-мажорних обставин може бути підставою для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань (що не є предметом розгляду у даній справі), а не для примусового внесення змін до відповідного договіру, якщо самим договором не передбачено іншого.

Позивач не надав достатніх підстав і доказів для внесення змін до договорів суборенди, а отже суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про відмову в позові за недоведеністю позовних вимог.

У зв'язку з перерахованим вище, КГС ВС рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду залишити без змін, а Касаційну скаргу ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» - без задоволення.