Судова практика: Визнання недійсними установчих зборів та скасування державної реєстрації ОСББ

Судова практика: Визнання недійсними установчих зборів та скасування державної реєстрації ОСББ

Огляд судової практики щодо спорів пов’язаних із застосуванням Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»

  • Постанова ВП ВС від 29.06.2021 у справі №916/964/19

Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

За змістом позовних вимог, між позивачем та іншими співвласниками, які прийняли рішення створити юридичну особу - відповідача, виник правовий конфлікт щодо реалізації позивачем права на управління спільним майном співвласників, який позивач прагне розв`язати всупереч законодавчо встановленій процедурі.

Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.

У постановах Великої Палати Верховного Суду у справах №916/782/17 та №904/2796/17 викладено висновок про наявність підстав для задоволення позову, у тому числі щодо вимог про скасування державної реєстрації ОСББ. При цьому, обґрунтовуючи підстави задоволення позовних вимог, суд, зокрема, вказав, що під час доведення позивачем порушення вимог законодавства у зв`язку зі створенням та діяльністю ОСББ, враховуючи вимоги статті 25  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755- IV), позовна вимога про скасування державної реєстрації ОСББ шляхом скасування запису в реєстрі підлягає задоволенню.

Ураховуючи висновки, викладені в цій постанові, Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Великої Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року в справі №916/782/17, та від 18 квітня 2018 року в справі №904/2796/17 щодо вимог про скасування державної реєстрації.

Адже скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може бути самою ліквідацією юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

  • Постанова КГС ВС від 26 серпня 2021 року у справі №916/3460/19

Оскільки скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може вважатися ліквідацією юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та набула за період свого існування відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

Верховний Суд констатує, що Велика Палата  Верховного Суду у  постанові від 29.06.2021 у справі № 916/964/19 дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі.

  • Постанова КГС ВС від 29 вересня 2021 року у справі №909/993/20

Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може вважатися ліквідацією ОСББ як юридичної особи, яка відбувається в порядку, п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК, і не призводить до припинення ОСББ в розумінні ст. 25 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Тому позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та набула за період свого існування відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом. Такий позов буде свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим. А тому звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є неналежним способом захисту.

Відповідні висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 29.06.2021 у справі № 916/964/19.

  • Постановою Верховного Суду від 14.09.2021 у справі № 906/973/20

Вимоги позивача щодо оспорюваних рішень установчих зборів ОСББ стосуються відносин створення останнього, а вимоги позивача визнати їх недійсними та скасувати державну реєстрацію об’єднання спрямовані на припинення ОСББ, а не на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачів.

Подібний за змістом висновок викладено в постановах Верховного Суду від 22.06.2021 у справі №910/9672/20, від 11.08.2021 у справі №922/2575/19.

  • Постанова КГС ВС від 03.11.2021 року у справі №910/15811/20

Посилання власника приміщень будинку на те, що в порушення вимог закону він не був належним чином повідомлений про час та місце проведення установчих зборів щодо створення ОСББ, може використовуватися для обґрунтування порушення його права на участь у створенні юридичної особи, а не наявності правомірного інтересу у припиненні існування цієї юридичної особи (подібний висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 у справі №916/4625/15).

Інтереси окремого власника можуть не збігатися з інтересами інших співвласників багатоквартирного будинку. Тому, вирішуючи питання щодо ефективності обраного позивачкою способу захисту, суди мають враховувати баланс інтересів усіх співвласників та самого ОСББ, уникати зайвого втручання в питання створення і діяльності ОСББ, які вирішуються виключно установчими зборами співвласників.

Враховуючи предмет позову у цій справі, рішення установчих зборів в частині організаційних питань проведення зборів, створення ОСББ та затвердження його назви, статуту, виборів органів управління (правління, ревізійної комісії), уповноваження особи щодо державної реєстрації об`єднання ОСББ "Стар Скай", безпосередньо стосуються відносин створення ОСББ "Стар Скай" як юридичної особи, а вимоги позивачки про визнання незаконним рішення установчих зборів спрямовані на припинення ОСББ "Стар Скай", а не на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачки (подібний висновок міститься у п. 5.32 постанови Верховного Суду від 22.06.2021 у справі № 910/9672/20).

  • Постанова КГС ВС від 22 червня 2021 року у справі №910/9672/20

Установивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, про захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорення і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу в захисті, встановивши безпідставність та (або) необґрунтованість заявлених вимог (правова позиція Великої Палати Верховного  Суду, викладена  у  постанові  від  16.10.2019  у справі №525/505/16-ц).

Враховуючи предмет позову у даній справі, рішення установчих зборів в частині обрання голови зборів, створення ОСББ та затвердження його статуту, найменування та місцезнаходження, виборів правління, обрання особи, уповноваженої на проведення дій щодо реєстрації об`єднання, безпосередньо стосуються відносин створення ОСББ "Старонаводницька 6-Б", як юридичної особи, а вимоги позивачів визнати їх недійсними спрямовані на припинення ОСББ "Старонаводницька 6-Б", отже не спрямовані на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачів.

Колегія суддів визнає безпідставним посилання скаржника у касаційній скарзі на правову позицію Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладену в постанові від 25.06.2019 у справі №922/1500/18, відповідно до якої достатньою підставою для визнання незаконним рішення установчих зборів є виявлення самого факту недотримання ініціативною групою ОСББ порядку повідомлення певного співвласника будинку, оскільки в цій постанові відсутній правовий висновок про те, чи порушує таке неповідомлення права позивача.

Разом із тим, висновок суду апеляційної інстанції у даній справі відповідає правовій позиції, викладеній Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 16.10.2018 у справі №916/4625/15, за змістом якої порушення права позивача на повідомлення і участь у спірних установчих зборах відповідача, навіть у випадку її доведення, може використовуватись виключно для обґрунтування порушення цього права, а не наявності у позивача правомірного інтересу у припиненні існування цієї юридичної особи.

Актуальна судова практика, юридичні новини та консультації у нашому телеграм-каналі за посиланням: https://t.me/konstruktivnews