Сплата судового збору за подання заяви/скарги - складова доступу до правосуддя

Сплата судового збору за подання заяви/скарги - складова доступу до правосуддя

Звільнення від сплати судового збору на певній стадії судового процесу не створює пільг щодо його сплати на інших його стадіях або в інших судових процесах, - вказав Верховний суд у справі №640/32497/20.

Згідно з матеріалами справи: позивач подав апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду, яку йому повернули. Суд дав позивачу 10 днів на виправлення недоліків в апеляційній скарзі, а також постановив направити заяву на адресу суду апеляційної інстанції з додаванням доказів (оригіналів), які підтвердять сплату апелянтом судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 2270 грн, або інші докази, які підтвердять наявність правових підстав для звільнення позивача від сплати судового збору.

Апелянт подав заяву, в якій просив звільнити його від сплати судового збору у зв'язку з важким матеріальним становищем, посилаючись на інші судові рішення, якими він звільнений від сплати судового збору. У заяві він також зазначив, що зазначеними рішеннями його майновий стан визнано важким.

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні заяви апелянта, повернув людині апеляційну скаргу разом з доданими до скарги матеріалами. Суд апеляційної інстанції виходив з того, що матеріали справи не містять відомостей про доходи позивача за 2020 рік і доказів про неможливість сплати судового збору, як на момент звернення до суду з апеляційною скаргою, так і до винесення остаточної постанови шостим апеляційним адміністративним судом.

Апелянта це не влаштувало і він подав касаційну скаргу на адресу Верховного Суду, в якій просив скасувати постанову Шостого апеляційного адміністративного суду і направити справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду. У скарзі він зазначає, що сплата судового збору створює для нього непереборну перешкоду доступу до правосуддя. Також апелянт згадав копію постанови Київського окружного адміністративного суду, в якій визнано його майновий стан важким і він був звільнений від сплати судового збору у тій судовій справі. Позивач наполягає, що раз він звільнений від сплати судового збору в тій справі, а його майновий стан визнано важким, то і в цій справі його повинні звільнити від сплати.

Було відкрито касаційне провадження за даною касаційною скаргою, в результаті якої Верховний Суд нагадав про наступне:

Гарантією реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду є складовою доступу до правосуддя.

Положеннями пункту 1 частини п'ятої статті 296 КАС України встановлено, що до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до Закону, у скарзі зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору (частина шоста статті 296 КАС України).

А це означає, що особа, яка має намір подати апеляційну скаргу, повинна вживати всіх можливих і залежних від неї дії для виконання процесуального обов'язку дотримання вимог процесуального закону щодо форми і змісту апеляційної скарги, в тому числі з оплати судового збору.

ВС вказує: суд враховує матеріальне становище сторін, і має право зменшити розмір судових витрат або звільнити від даної сплати повністю або частково, відстрочити або розстрочити сплати судових витрат на певний строк.

Визначення майнового стану сторони є оціночним і залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень її майнового стану. Як докази про тяжкий майновий стан можуть бути документи, які підтвердять скрутний майновий стан особи, а отже свідчитимуть про неможливість сплати судових витрат.

При цьому, доказами незадовільного майнового стану можуть служити, зокрема, довідка органу Пенсійного фонду України про розмір виплаченої пенсії за попередній календарний рік та довідка органу доходів і зборів про відсутність інших доходів за попередній календарний рік.

Звільнення від сплати судового збору на певній стадії судового процесу не створює пільг щодо його сплати на інших його стадіях або в інших судових процесах.

Крім копії постанови по іншій справі, позивач не надав жодних доказів свого утрудненого матеріального становища, хоча це в його інтересах.

Верховний Суд дійшов висновку: суд апеляційної інстанції обґрунтовано не взяв до уваги надане позивачем судове рішення, яким його звільнили від сплати судового збору, як документ, яким визнано його майновий стан важким за подання до суду апеляційної скарги у цій справі.