Що є доказом в обґрунтуванні нормативної грошової оцінки земельної ділянки?

Що є доказом в обґрунтуванні нормативної грошової оцінки земельної ділянки?

«Належними доказами в обґрунтування оцінки землі є: довідка, витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та технічна документація на земельну ділянку, виготовлена компетентним органом», - вказав ВП ВС у справі №905/1680/20.

Маріупольська міськрада звернулася до Господарського суду Донецької області з позовом до ТОВ «Азовблок» про стягнення коштів, отриманих без достатньої правової підстави, у розмірі 259 913 грн.

Позивач вказав: з 2006 року по 2016 рік згідно з договором оренди відповідач користувався земельною ділянкою, на якому знаходиться об´єкт нерухомості, який належить йому на праві власності. Однак з 2017 по 2019 рік відповідач, не оформивши новий договір оренди, не сплачував орендні платежі та продовжив користування землею, внаслідок чого безпідставно зберіг грошові кошти невиплаченої орендної плати позивачу на суму 259 913 грн.

Позивач зазначив, згідно ст. 206 Земельного кодексу України та ст. 14 Податкового кодексу України, відповідач не є власником земельної ділянки, не має права постійного користування, а тому єдина можлива форма здійснення плати за землю для нього як землекористувача є орендна плата. Також позивач вказав на те, що відповідач, не оплачуючи орендну плату за користування земельною ділянкою при відсутності укладеного договору оренди, фактично збільшив свої доходи, а позивач втратив належне йому майно (кошти від орендної плати). Отже відповідач як фактичний користувач земельної ділянки, що без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які повинен заплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини першої статті 1212 ЦК України.

Суд першої інстанції задовольнив позов Маріупольської міськради. З ТОВ «Азовблок» стягнули грошові кошти на суму 259 913 грн.  Але суд апеляційної інстанції прийняв постанову, якою рішення Господарського суду Донецької області скасував в частині задоволення позовних вимог Маріупольської міськради до ТОВ «Азовблок» на суму 147 393 грн, прийняв у скасованій частині нове рішення, яким відмовив Маріупольській міськраді в задоволенні позову про стягнення 147 939 грн. 112 520 грн залишаються без змін стягнутими з ТОВ «Азовблок».

Апеляційний суд прийшов до висновку, що за змістом частини другої статті 20 та частини третьої статті 23 Закону України «Про оцінку земель» вбачається, що єдиним належним та допустимим доказом нормативної грошової оцінки земельної ділянки є витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а тому наданий позивачем розрахунок орендної плати та лист відділу в місті Маріуполі Головного управління Госгеокадастра в Донецькій області від 20 грудня 2019 року № 2067/105-19 з додатком (т. 1, а. с. 23-24) не є належним доказом на підтвердження такої грошової оцінки земельної ділянки.

За висновком апеляційного суду, чинним законодавством не потрібно складання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кожен спірний період, а тому можна використовувати виписку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, діючу на час його формування та звернення до суду з позовом. Апеляційний суд дійшов висновку, що такий витяг може бути використаний при проведенні розрахунку безпідставно збережених коштів зі сплати орендної плати за період до його формування, оскільки позивач не довів належними доказами збільшення нормативної грошової оцінки спірної земельної ділянки за період стягнення.

Позивач подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати постанову суду апеляційної інстанції.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Позиція ВП ВС:

Суд вказав: нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати, який у будь-якому разі не може бути меншим, ніж встановлено положеннями підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПК України.

Результатом нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки є технічна документація на неї, а надання витягу з технічної документації є послугою компетентного органу (Держгеокадастру та його територіальних органів).

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - це роздруковані за допомогою програмного забезпечення актуальні дані про земельну ділянку, які є в Державному земельному кадастрі і про технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель станом на певну дату. Виписка щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки може бути доказом проведення такої оцінки та визначати дані про таку оцінку як на момент видачі, так за попередній період за умови, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки була стійкою і не зазнала змін у цей період.

Передбачена форма довідки з Державного земельного кадастру, яка ідентифікує земельну ділянку за її кадастровим номером, місцем знаходження, площею, а також поряд з іншими даними містить відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель.

Згідно з пунктом 179 порядку № 1051 довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землю (територію), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Отже, така довідка, поряд з випискою про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, може бути належним доказом на обґрунтування її нормативної грошової оцінки.

Технічна документація на конкретну земельну ділянку, яка виготовляється на замовлення землекористувача (власника), відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку земель», також є джерелом інформації про нормативну грошову оцінку певної земельної ділянки.

Отже, власник (землекористувач) може використовувати технічну документацію на обґрунтування нормативної грошової оцінки, надавши суду її оригінал або належно завірену копію. Тому технічна документація, виготовлена на конкретну земельну ділянку уповноваженим органом, може бути належним доказом на обґрунтування нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка набула статусу об'єкта цивільних прав.

Таким чином, суд приходить до висновку: як положення Податкового кодексу України, так і законодавство про оцінку земель визнають належними доказами в обґрунтування оцінки землі: довідку, витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, яка є об'єктом плати за землю, та технічну документацію на земельну ділянку, виготовлену компетентним органом.

Доказів належного оформлення відповідачем права користування земельною ділянкою за 2017-2019 роки, у тому числі укладення відповідних договорів оренди з Маріупольською міськрадою та державної реєстрації такого права, матеріали справи не містять. А у позивача не було правових підстав для зміни коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки, що зумовлювало різницю нормативної грошової оцінки землі за період 2017-2019 років.

До того ж, висновки судів про тлумачення статей 20, 23 Закону України «Про оцінку земель» є помилковими.

Таким чином, ВП ВС постановила: касаційну скаргу Маріупольської міської ради Донецької області задовольнити частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду в частині скасування рішення Господарського суду Донецької області змінити, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

В іншій частині постанову Східного апеляційного господарського суду залишити без змін.