РАУ зможе притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності за несвоєчасне повідомлення про зміну даних в ЄРАУ

РАУ зможе притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності за несвоєчасне повідомлення про зміну даних в ЄРАУ

Рада адвокатів України (РАУ) внесла зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) 3 липня 2021р. Зміни передбачають дисциплінарну відповідальність за несвоєчасне повідомлення про внесення новых даних до ЄРАУ. Таким чином ради адвокатів регіонів зможуть притягати до дисциплінарної відповідальності тих адвокатів, які порушили строк повідомлення про зміни відомостей про себе. Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Зміни до п.3.4: адвокати зобов'язані протягом трьох днів з дня змін відомостей про себе, внесених або тих, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомити про нову інформацію раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця. Але це не стосується тих випадків, коли зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА).

Якщо адвокат порушує цей термін, то Рада адвокатів регіону може звернутися в КДКА регіону, щоб притягнути того, хто провинився до дисциплінарної відповідальності.

Які дані підлягають внесенню та зміні в реєстрі?

Такою інформацією є: ПІБ адвоката; номер та дата видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, номер та дата прийняття рішення про його видачу (номер та дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України); найменування та місцезнаходження організаційних форм адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку; адреси робочих місць адвоката (із зазначенням основної та/або додаткових адрес робочого місця), номера засобів зв'язку, адреси електронної пошти; інформація про зупинення, відновлення права на зайняття адвокатської діяльності зазначається у хронологічній послідовності.

До всього іншого, в профілі ЄРАУ вноситься інформація щодо дисциплінарної відповідальності адвоката: вид дисциплінарного стягнення, термін застосування, підстава.

За заявою адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України, можуть бути внесені такі відомості: додаткові адреси робочих місць, коштів зв'язок; помічники або стажисти адвоката; загальний стаж адвокатської діяльності; займана посада в органах адвокатського самоврядування; нагороди; адреса офіційних сторінок в соціальних мережах; моделі і серійні номери комп'ютерної техніки, яку використовує адвокат; характеристика і відповідні серійні номери носіїв інформації, які використовує адвокат у своїй діяльності; транспорт, який використовує адвокат; логотип або найменування веб сайту, тощо.

Також РАУ передбачив можливість внесення даних про членство в комітетах при Національній асоціації адвокатів України: займана посада, членство в комітетах при радах адвокатів регіонів.

Інформація про щорічне підвищення кваліфікації адвокатів, що надається Вищою школою адвокатури також вноситься в профіль адвоката.