РАУ затвердив нову редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

РАУ затвердив нову редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

Рада адвокатів України (РАУ) розглянула пропозиції щодо нової редакції Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України та постановила:

1. Затвердити в новій редакції Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України.

2. Визнати такою, що втратила чинність, попередню редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (№111 від 21 вересня 2019 року, затверджену Радою адвокатів України).

Порядок поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок не стосується тих адвокатів, у яких призупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечити організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів повинні: Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ) за сприяння рад адвокатів регіонів, а також можуть бути залучені сторонні оператори підвищення кваліфікації адвокатів, які акредитовані згідно з Порядком.

Що стосується адвокатів, які перемагають відновити адвокатську діяльність (призупинену на рік і більше), то вони повинні пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою і в порядку, розробленим Вищою школою адвокатури НААУ, а також Експертною радою з питань акредитації та сертифікації. Такому адвокату надають курси, які він проходить протягом трьох місяців з моменту відновлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Позначено види підвищення кваліфікації адвокатів:

1. Навчання або викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість залікових балів у межах акредитації.

2. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо. Дані заходи організовані та проводяться операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні та за кордоном. Кількість залікових балів у межах акредитації.

3. Участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, які організовані операторами підвищення кваліфікації адвокатів після проходження тестування (за умови наявності такого тестування) на online-платформі адміністратора з підвищення кваліфікації адвокатів Вищої школи адвокатури НААУ. Кількість залікових балів у межах акредитації. В такому випадку, навчальний продукт може являти собою відеозапис, але, якщо відеозапис не має чіткої структури курсу, не передбачає в результаті перегляду закріплення матеріалу через тестування, то кількість залікових балів за такий вид підвищення кваліфікації дорівнює одному балу незалежно від кількості годин такого відеозапису. Обмеження не стосується тих відеозаписів, які включаються в структуру онлайн-курсів з перевіркою знань.

4. Виступ в якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних і науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо. В даному випадку кількість балів в рамках презентованого заходу подвоюється.

5. Наукові та науково-практичний статті, які пройшли рецензування Вченою радою Вищої школи адвокатури НААУ. Кожні 5000 знаків дорівнюють 1 заліковому балу.

6. Видання монографії, підручників, посібників – зараховуються і ті, які створені у співавторстві. Одне подібне видання - 12 залікових балів.

7. Отримання наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності. Даний вид - 30 залікових балів.

8. Отримання наукового ступеня доктора наук у галузі права або доктора права, у разі отримання ступеня за кордоном, при здійсненні адвокатської діяльності. Даний вид - 45 залікових балів.

9. Робота в органах адвокатського самоврядування, в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - 5 залікових балів на рік. Робота у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та дисциплінарних палатах у кваліфікаційно-дисциплінарних комісії в регіонах – додатково два бали на рік з питань Правил адвокатської етики.

10. Участь у роботі комітетів НААУ: в якості голови та заступника голови комітету НААУ - 10 балів на рік; члена ради комітету - 5 балів на рік. Участь у роботі комітетів НААУ з питань адвокатської етики: в якості голови, заступника та члена ради комітету - додатково 2 бали на рік з питань Правил адвокатської діяльності.

11. Участь адвоката в роботі комітетів із захисту прав адвокатів рад адвокатів регіонів за поданням Голови ради адвокатів регіону: голова та заступники голови комітету - 10 балів на рік; член комітету - 5 балів на рік.

12. Успішне проходження онлайн-тестування з подальшим зарахуванням залікових балів. Тестування розробляється Вищої школи адвокатури НААУ відповідно до галузей права. Тестування за Правилами адвокатської етики розробляється Вищою школою адвокатури НААУ із залученням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Максимальна кількість таких балів не може перевищувати двох залікових балів на рік.

13. Успішне проходження онлайн-тестування на тему «Нормативне регулювання статусу та питання діяльності органів адвокатського самоврядування». Тема включатиме, зокрема (але не обмежуючись), наступні питання: структура, повноваження органів адвокатського самоврядування, нормативні акти, що регулюють їх діяльність. Максимальна кількість балів - два залікових бали на рік.

12. Інша діяльність, визначена Експертною радою НААУ.

Варто пам'ятати, бали, нараховані адвокату за отримання наукового ступеня доктора наук у галузі права або доктора права, у разі набуття ступеня за кордоном, а також наукового ступеня доктора філософії в галузі права переносяться і враховуються в наступному звітному періоді. Бали за науковий ступінь нараховуються за заявою адвоката тільки після оприлюднення відповідного наказу на сайті Міністерства освіти і науки, у всіх інших випадках бали, отримані понад необхідну річну норму, на наступні періоди не переносяться.

Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання:

1. За загальною складовою: удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката.

2. За галузевою складовою: отримання додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права або сфері діяльності.

Якщо адвокат бере участь дистанційно в професійних програмах підвищення кваліфікації у форматі онлайн, з метою оцінки результатів засвоєння знань може проводитися підсумковий контроль шляхом тестування за результатами заходу.

Порядок вступає в дію з моменту його прийняття.