Радою адвокатів України буде створений Реєстр дисциплінарних проваджень

Радою адвокатів України буде створений Реєстр дисциплінарних проваджень

На засіданні РАУ (від 16-17 листопада) було прийнято рішення 144, згідно з яким Рада адвокатів України створить й буде вести Реєстр дисциплінарних проваджень.

На нараді були присутні представники регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які наголосили на тому, що існує поширена практика: адвокат переходить із регіону в регіон, змінює своє місце роботи з метою обліку в іншій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, яка не матиме інформації про попередню історію дисциплінарних проваджень стосовно адвоката. Зокрема, чи притягувалась людина до дисциплінарної відповідальності.

До того ж, неодноразово було виявлено, що адвокати використовують перехід із одного регіону в інший саме з метою уникнення дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, було наголошено: наразі відсутня єдина система моніторингу та збирання інформації про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Зазначена інформація необхідна кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури та Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури для прийняття остаточного рішення у дисциплінарній справі про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи, відповідно до вимог статті 41 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Заслухавши інформацію, РАУ постановила створити Реєстр дисциплінарних проваджень та розмістити його на офіційному веб-сайті НААУ задля моніторингу, збирання, обліку та зберігання інформації про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Також, згідно рішенню, РАУ:

  1. Буде доручено ведення Реєстру;
  2. Встановить та затвердить плату за внесення кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних провадженьу розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
  3. Встановитьта затвердить плату за внесення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у розмірі 30 % від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

ВКДКА, з метою забезпечення ведення Реєстру дисциплінарних проваджень, перераховує 10 % від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги, на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

  1. Встановити, щозвільняються від плати відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень такі категорії осіб:
  • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники бойових дій;
  • органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.);
  • суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, передбаченийЗаконом "Про прокуратуру", які звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
  • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.

Враховуючи майновий стан заявника (скаржника) Голова КДКА / Голова ВКДКА, відповідно, може зменшити розмір плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень або звільнити від її сплати.

Ради адвокатів регіонів при зверненні з поданням щодо несплати адвокатом щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сплачують плату за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень в розмірі 20 % від прожиткового мінімуму, встановленого на день звернення.

Голові НААУ, РАУ доручено затвердити Порядок ведення Реєстру дисциплінарних проваджень.