Прийняття спадщини з неприємним бонусом у вигляді кредиту

Прийняття спадщини з неприємним бонусом у вигляді кредиту

«Ніколи не говоріть про те, що Ви знаєте людину, якщо Ви не ділили з ним спадщину»
Іоаганн Каспар Лафатер

Однак, чи виникне у спадкоємців бажання ділити спадщину, якщо разом із майном спадкодавця переходять і його кредитні зобов’язання? Чи можливо уникнути сплати кредиту в порядку спадкування?

За загальним правилом, кредитні зобов’язання залишаються в силі, навіть після смерті боржника, проте обов’язок їх виконання тепер лягає на плечі осіб, які стали спадкоємцями.

Увага!  За змістом статті 1281 Цивільного кодексу України, кредитор спадкодавця має право пред’явити свої вимоги лише до спадкоємця, який прийняв спадщину.

Пред’явлення вимоги має зазначитись кредитором не пізніше 6 місяців з дня отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

Слід зауважити, що існує певне законодавче правило:

«Кожен з спадкоємців має обов’язок щодо повного задоволення вимог кредитора, однак жоден з спадкоємців не повинен виплачувати суму по кредиту більшу, ніж вартість його частини у спадковому майні.»

Крім цього, якщо у спадкодавця-боржника є кілька спадкоємців, які прийняли спадщину, вони будуть нести солідарну відповідальність перед кредитором, тобто виплачувати кредит пропорційно своїй частці у спадщині. При цьому, банк має право звернутися як до всіх спадкоємців, так і лише до одного з них з вимогою про виконання кредитного зобов’язання. При цьому, у випадку пред’явлення кредитором вимоги лише до одного спадкоємця, останній, погасивши кредит у повному обсязі, буде мати повне право стягнути сплачене (крім своєї частини боргу) з інших спадкоємців в порядку регресу.

Досить часто, приймаючи спадщину, спадкоємцям невідомо про існування будь-яких кредитів спадкодавця.  У разі їх наявності, банк обов’язково звернеться з вимогою до спадкоємця, прийнявшого спадщину і при цьому, кредитний борг може бути підкріплений вже значними штрафами за прострочення. І це не дивно, адже банк має право нараховувати штрафи, якщо платежі по кредиту не сплачувались значний період часу з моменту відкриття спадщини. Даний спір слід вирішувати у судовому порядку. При цьому, спадкоємець може уникнути від обов’язку сплати штрафів, однак йому доведеться доводити суду факт незнання про існування кредитів спадкодавця.

Порада: «Перед тим як приймати спадщину, потрібно завчасно перевірити наявність у спадкодавця кредитів та оцінити ситуацію. З моменту відкриття спадщини, законодавцем передбачений шестимісячний термін,  в межах якого спадкоємець може здійснити вказану перевірку, а також зробити важливий вибір: прийняти чи відмовитися від прийняття спадщини.»

Так, якщо спадкоємець відмовиться від спадщини у порядку, встановленому законодавством, то він звільняється також від кредитного тягаря, який залишив спадкодавець.  Правильно оцінивши ситуацію, раціональним буде відмовитися від спадщини у наступних випадках:

  1. якщо у спадкоємця відсутні фінанси і банк 100% перекладе стягнення на спадкове майно;
  2. якщо вартість боргів більша від самої вартості спадкового майна;
  3. якщо під кредит було заставлено все спадкове майно.

Для відмови від спадщини, протягом перших 6 місяців з моменту відкриття спадщини, спадкоємцю слід звернутися із заявою до нотаріуса або протягом цього ж строку не приймати жодних дій, що має наслідком – автоматичний пропуск строку для прийняття спадщини.

Порада: «Коли справа стосується банківських установ, більш надійним варіантом буде – звернення до нотаріуса із заявою про відмову від спадщини. У випадку предявлення вимоги банком, останньому буде надано належним чином оформлений документ, який підтверджує факт звільнення спадкоємця від будь-яких кредитних зобовязань.»                            

Окрім цього, слід зазначити, що банки нерідко включають до пакету послуг з надання великого кредиту такий обов’язковий поліс, як страхування життя боржника. Тож, у випадку смерті боржника, банк зможе задовольнити фінансові вимоги, звернувшись до страхової компанії, яка повинна виплатити відповідну суму згідно умов страхового договору. У такому випадку, боржником буде виступати страхова компанія, а спадкоємці зможуть спокійно прийняти спадщину, без ризиків покладення тягаря кредиту на їх плечі.

Кисельова Віолетта, молодший юрист «Legal Partner»