Оскарження рішення Колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель в суді

Оскарження рішення Колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель в суді

Будь-які дії передбачають визначення необхідного результату.

Орієнтовний перелік цілей, перед поданням позовної заяви в суд, на оскарження рішення АМКУ:

  • Компенсація збитків (збору за подання скарги).

Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади або органом місцевого самоврядування при здійсненні своїх повноважень, відшкодовується державою або органом місцевого самоврядування.

Законодавство в сфері публічних закупівель передбачає повернення коштів, у випадку повного чи часткового задоволення скарги.

Отже, при доведенні незаконності рішення АМКУ Ви маєте право на компенсацію збитків внаслідок винесення такого незаконного рішення АМКУ.

Враховуючи суму збору за подання скарги – це абсолютно виправдана ціль.

  • Використання доказової бази для подальшого оскарження в АМКУ.

АМКУ при винесенні рішення керується виключно законодавством про публічні закупівлі і на практиці, не є аргументом посилання на рішення суду, де аналогічні рішення АМКУ скасовуються судами.

Проте, вважаю, що це може бути додатковим аргументом в АМКУ, при правильному поданні інформації. Аргументом є і те що, АМКУ періодично  відходить від своєї сталої практики.

  • Процес заради процесу.

Функціональної чи законодавчої можливості призупинити (відійти від встановлених законом термінів) закупівлю немає. Тобто, Вашу участь в закупівлі не відновлять, результати Закупівлі та її наслідки (укладення Договору за результатом закупівлі) виключно оскаржуючи рішення АМКУ – не можливо отримати.

Необхідні результати можливо отримати діючи іншим судовим та позасудовим методом (проте, це не тема даної публікації).

Якщо Вашою ціллю є виключно доведення АМКУ, що Ви були праві (вартість на юридичні послуги вища за суму компенсації та відсутні інші обґрунтовані підстави) – welcome  в судовий процес.

Не враховуємо політичні моменти, які дійсно можуть бути підставою такого судового процесу.

Коли отримаєте результат?

Найчастіше суди при оскарженні рішення АМКУ відкривають провадження в спрощеному порядку без виклику сторін. На практиці – це шлях до довготривалого процесу, який разом з Апеляційної інстанцією буде становити більше року.

При відкритті провадження в загальному порядку, сукупний термін може становити до року.

Наголошую, що це не встановленні законом терміни, а орієнтовна статистика судової практики.

До якого суду звертатися: господарський чи адміністративний?

Питання розмежування компетенції при відкритті проваджень регулярно виникають протягом останніх двох років – з посиланням на позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у Постанові від 14.05.2019р. по справі №918/843/17: до укладення договору за результатом закупівлі – це адміністративна юрисдикція, після укладення договору – господарська.

Так, судами при відкритті провадження за позовом на рішення АМКУ перевіряється у електронній системі закупівель факт опублікування укладеного договору.

Однак, висновки Постанови Великої Палати Верховного Суду від 14.05.2019р. по справі №918/843/17 мають застосовуватися з одним важливим «АЛЕ»: розмежування компетенції в залежності від наявності укладеного договору стосується справ, у яких оскаржується рішення саме Замовника торгів, а не АМКУ.

Крім того, ст. 27 КАСУ встановлена виключна підсудність окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, зокрема, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Важливі моменти!

Частою помилкою при поданні позовної заяви є викладення обставин, які вказують на незаконність рішення Замовника, а не АМКУ.

Оскаржуючи рішення АМКУ потрібно виходити із того, що Вами була  надана разом зі скаргою уся необхідна доказова база, проте АМКУ її не дослідив, не вірно трактував, не прийняв до уваги позицію та докази. Тобто,  АМКУ діяв не в рамках наданих йому прямих  повноважень.

Більш складнішим є доведення не використання АМКУ своїх дискреційних повноважень, до прикладу:  не запитав інформацію у Замовника, учасників чи у інших органів.

Тому, рекомендую надавати усі можливі докази при поданні скарги (висновки експертів, спеціалістів, інші докази) та заявляти необхідні клопотання про залучення таких доказів або витребування їх у відповідного суб’єкта.

Дійте стратегічно – при поданні скарги, враховуйте і перспективу судового оскарження.

При наявності будь-яких запитань з приводу публічних закупівель звертайтесь за телефоном: +38096 761 294, адвокат Дімова Наталя.