На соціальні та пенсійні рахунки можуть накладати арешти

На соціальні та пенсійні рахунки можуть накладати арешти

«Виконуючи рішення суду, виконавець може накладати арешт на будь-які кошти на рахунках боржника в банківських установах, крім тих, накладення арешту на які заборонено законом», - постановив КЦС ВС у справі №711/841/14-ц.

До суду зі скаргою на рішення та дії Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції звернувся позивач. У центральному ВДВС знаходиться виконавче провадження, відповідно до якого з позивача на користь іншої особи стягуються аліменти на утримання малолітньої дитини.

Старший державний виконавець Центрального ВДВС у м. Черкаси видав постанову, згідно з якою було накладено арешт на грошові кошти позивача, що знаходяться на відкритих рахунках. У зв'язку з цим боржник спочатку звернувся до виконавчої служби з клопотанням про скасування арешту з рахунку, надавши документальне підтвердження, що він отримує соціальні виплати на вказаний рахунок. Йому в цьому відмовили і запропонували звернутися до суду за захистом своїх прав.

Позивач вважає, що зазначені дії державного виконавця є протиправними, порушують конституційні права заявника та просить суд:

  • визнати відмову Центрального ВДВС у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Київ) щодо скасування арешту у виконавчому провадженні № 60982525 протиправною;
  • зобов'язати уповноважених осіб Центрального ВДВС у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Київ) винести постанову про скасування арешту, накладеного на рахунок, що належить позивачу;
  • стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Центрального ВДВС у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Київ) на користь позивача 1 500 грн витрат на професійну юридичну допомогу.

Придніпровський районний суд м. Черкаси відмовив позивачу у задоволенні скарги. Черкаський Апеляційний суд залишив рішення попереднього суду без змін. Судові рішення мотивовані тим, що позивач не довів належним і допустимим чином (доказами), що його рахунок має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом. Таким чином, державний виконавець в межах наданих йому повноважень правомірно наклав арешт на грошові кошти боржника, вказавши в постанові про заборону накладення арешту на рахунки, на які законом заборонено накладати арешт.

Позивач просить скасувати попередні рішення судів і прийняти нове судове рішення про задоволення скарги. Позивач мотивує це тим, що суди попередніх інстанцій не звернули увагу на те, що позивач є особою з інвалідністю 3 групи, отримує на рахунок, на які наклали арешт, виключно пенсію по інвалідності. При цьому, суди з'ясували, що даний рахунок - єдине джерело доходу позивача, але арешт не скасували.

Позиція Верховного Суду:

Встановлено, що з позивача стягують на користь другого з батьків на утримання їх дочки 1/4 заробітної плати. Однак у позивача є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 30 876,36 грн.

Пунктом 7 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, що знаходяться в касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей.

При цьому стаття 48 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлює невичерпний перелік рахунків, на кошти на яких накладати арешт заборонено, зазначаючи, що законом можуть бути визначені й інші кошти на рахунках боржника, звернення стягнення або накладення арешту на які заборонено.

Звертаючись до суду зі скаргою, позивач вказував, що на відкритий в банку рахунок боржник отримує соціальні виплати, а саме пенсію по інвалідності, яка є його єдиним джерелом доходу.

Частиною третьою статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що знаходяться на рахунках зі спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов'язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Якщо в банк надійшли документи, що підтверджують, що на кошти, що знаходяться на рахунку, заборонено робити арешт, то виконавець зобов'язаний його зняти.

Під час вчинення виконавчих дій виконавець має право накладати арешт на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках у банківських установах.

Отже, виконуючи рішення суду, виконавець може накладати арешт на будь-які кошти на рахунках боржника в банківських установах, крім тих, накладення арешту на які заборонено законом.

Також виконавець може самостійно зняти арешт з усіх або частини коштів на рахунки боржника в банківській установі у разі отримання документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом (частина четверта статті 59 Закону України «Про виконавче провадження»).

Наявна в матеріалах справи довідка про карту позивача не свідчить про віднесення зазначеного рахунку до рахунків зі спеціальним або обмеженим режимом використання. Крім того, не містить підтвердження, що на грошові кошти, що знаходяться на рахунку боржника, заборонено звертати стягнення відповідно до чинного законодавства України, а також зазначено, що на зазначену карту може бути зарахована будь-яка виплата (переказ).

Матеріали справи не містять інших доказів, які б свідчили про спеціальне призначення рахунку, який визначений, як такий, нормами чинного законодавства. Даний рахунок не є рахунком зі спеціальним призначенням, а отже може підлягати арешту.

У зв'язку з цим, ВС постановив: касаційну скаргу позивача залишити без задоволення, рішення судів перших інстанцій - без змін.