Як стягнути аліменти з особи, яка живе за кордоном

Як стягнути аліменти з особи, яка живе за кордоном

«Поїду в іншу країну, почну життя з нового аркуша, нічого з минулого не буде втручатися в моє сьогодення», - красиві думки, які розбиваються ущент, коли ви усвідомлюєте, що від багато чого втекти просто неможливо.

Наприклад, від аліментів.

Знаходження вас, як батька, в іншій країні не дає вам звільнення від такого обов'язку як утримання власної дитини до досягнення нею повноліття.

Україна є учасницею ряду двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання стягнення аліментів. Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном. Процедура їх стягнення визначена в Інструкції про виконання в Україні даної Конвенції.

Куди звертатися?

Людина, з якої необхідно стягнути аліменти, живе за кордоном? Вам, як громадянину України, слід звернутися до компетентного органу даної іноземної країни з:

 • або клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання про стягнення аліментів вирішувалося в Україні, і є рішення суду);
 • або заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

Як домогтися аліментів, якщо відповідач перебуває за кордоном, на підставі рішення суду України: інструкція

Крок 1: Отримати рішення суду України про стягнення аліментів

Той з батьків, з ким живе дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. І вже з рішенням суду України про стягнення аліментів стягувач може звертатися до компетентного органу (суду) іноземної держави.

Крок 2: Звернутися до компетентного органу (суду) іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України

Клопотання має містити:

 1. повне ім'я відповідача (боржника);
 2. його дату народження;
 3. громадянство;
 4. адресу проживання відповідача (боржника) протягом останніх п'яти років (наскільки це відомо позивачеві (стягувачу));
 5. рід занять і місце роботи боржника;
 6. фотокартку (по можливості);
 7. наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, в тому числі інформація про майно, яке йому належить;
 8. будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти встановленню місця знаходження боржника або виконанню клопотання, або яка визначена відповідною Договірною стороною як необхідна.

Клопотання направляється до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Крок 3: Необхідні документи додаються до клопотання

Після того як суд виніс рішення, він належним чином оформляє наступні документи і додає до клопотання:

 • копію судового рішення;
 • довідку про те, що рішення вступило в законну силу;
 • довідку про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
 • довідку про те, що відповідач був належним чином сповіщений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
 • копію протоколу судового засідання або журналу судового засідання, під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
 • фотографію стягувача.

Клопотання та документи, що додаються, надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову тієї країни, на території якої пропонується здійснити визнання та виконання рішення.

Рішення з цього питання приймається протягом 1 місяця з дня надходження. Цей термін може становити більш ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.

Клопотання повертається позивачеві у разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції. Вам зобов'язані роз'яснити причини повернення. Міністерство юстиції України письмово сповіщає позивача про хід та результати розгляду клопотання щодо визнання та виконання рішення про стягнення аліментів.

Крок 4: Необхідно врахувати мовні особливості оформлення документів

Нагадаємо, документи, що направляються з України і складені українською мовою, повинні бути перекладені на офіційну мову запитуваної Договірної держави або іншу мову, яку така держава визначила, як прийнятну для всієї своєї території або тієї її частини, на якій проживає боржник.

На підставі конвенцій, нотаріально завірений переклад робити не потрібно. Досить, якщо переклад офіційно завірений перекладачем або бюро перекладів. Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем також не застосовується до документів відповідно до конвенцій.

Відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року, якщо переклад документів на офіційну мову запитуваної Договірної держави неможливо зробити в Україні, документи можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом на англійську або французьку мови для організації перекладу в запитуваній Договірній державі. Такий переклад здійснюється лише у разі погодження із заявником (стягувачем) порядку та умов оплати ним витрат за переклад.

Джерело: Міністерство юстиції