Як швидко та без зайвих зусиль повернути помилково сплачений судовий збір?

Як швидко та без зайвих зусиль повернути помилково сплачений судовий збір?

Ще нещодавно питання повернення помилково сплаченого судового збору було досить проблематичним, у першу чергу через доволі складну та тривалу процедуру такого повернення.

Раніше для повернення помилково сплаченого судового збору платнику необхідно було звернутись до суду  із відповідною заявою. Суд розглядав отримані документи, перевіряв факт зарахування коштів на рахунок, та чи дійсно заявник не звертався з позовною заявою до суду. За результатами проведеної перевірки, суд готував паперове подання (строк пред’явлення якого не міг перевищувати 30 днів) та надсилав його заявнику на його поштову адресу. І лише після цього, заявник міг звернутись до органів Казначейства із заявою про повернення належних йому коштів.

Проте, починаючи з 1 січня 2022 року, процедуру повернення коштів помилково сплаченого судового збору значно спрощено. Основним нововведенням є те, що зараз платнику не потрібно отримувати паперове подання та самостійно звертатись з ним до органів Казначейства.

Завдяки системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» суд, за ініціативою платника судового збору, готує електронне подання та засобами електронного зв’язку направляє його до органів Казначейства, які самостійно перераховують кошти на рахунок заявника.

Отже, для повернення помилково сплаченого судового збору платник подає до суду (на рахунок якого помилково перерахований судовий збір) такі документи:

 1. Заяву про повернення коштів помилково або надміру зарахованого до бюджету судового збору з обов'язковим зазначенням інформації в такій послідовності:
 • найменування платника (суб'єкта господарювання) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);
 • код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті) (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);
 • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою);
 • причина повернення коштів з бюджету з обов’язковим зазначенням (за наявності) назви відповідного суду та номера судової справи, за подання якої був здійснений платіж;
 • найменування та місцезнаходження банку, у якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунку (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);
 • сума коштів, що підлягає поверненню;
 • IBAN, на який повертаються кошти в національній валюті (за наявності);
 • номер карткового рахунку отримувача коштів (за наявності).
 1. Оригінал чи копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до бюджету, або скановану копію зазначених документів з обов'язковим накладанням електронного підпису платника, за умови подання такої заяви в електронній формі.
 2. У разі необхідності, довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчену згідно з вимогами Цивільного кодексу України, копію паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).

У разі належного оформлення заяви суд підготує електронне подання та самостійно направить його до органу Казначейства. Заявнику залишається лише очікувати, коли Казначейство перевірить направлений документ та зарахує кошти на зазначений заявником рахунок.

Джерело: Судова влада України.