Як надається щорічна відпустка працівникам у період дії воєнного стану?

Як надається щорічна відпустка працівникам у період дії воєнного стану?

У період воєнного стану, відповідно до ст.12 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», працівникам надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Однак, роботодавець має повне право в період дії воєнного стану відмовити працівникові в наданні відпустки, в разі, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Ця заборона не може стосуватися відпустки у зв'язку з вагітностю та пологами, а також відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Враховуючи ст.10 ЗУ «Про відпустки», якщо працівника не залучено до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, то черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і черговість доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку.

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч.1 ст. 26 ЗУ «Про відпустки».

Кому надаються щорічні відпустки за бажанням працівників у зручний для них час?

Щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час надаються:

  • особам віком до вісімнадцяти років;
  • особам з інвалідністю;
  • жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після нього;
  • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • одинокій матері (батькові), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим одиноким особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
  • дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
  • ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
  • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

За погодженням сторін трудового договору може бути проведена зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку.

Джерело: Головне управління Державної праці в Одеській області