Як громадянину впливати та перевіряти роботу держ органів?

Як громадянину впливати та перевіряти роботу держ органів?

Нерідко при опублікуванні різних розслідувань та матеріалів щодо корупції в органах влади виникають тези, що звичайні громадяни не можуть вплинути на дану ситуацію.

Всупереч цьому, засоби щодо впливу на органи влади є, хоча й не багато - це запити на інформацію та позови щодо незаконності дій органів влади.

Владислав Дрозюк, молодший юрист ЮК "Legal partner" розповів, як звичайному громадянину впливати та перевіряти роботу державних органів:

Основним засобом громадянина для отримання інформації є запит на доступ до публічної інформації.

Він може подаватися як в електронній формі, так і в письмовій. Згідно з ч. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити:

 • Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі (тобто у разі подання електронного запиту підпис не є обов’язковим).

Головне питання: для чого потрібен запит на доступ до публічної інформації та що з його допомогою можна дізнатися?

Згідно із ч. 1 ст. 1 Закону Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Тобто, це будь-яка інформація (в тому числі документ), яка була створена органом державної влади чи місцевого самоврядування або отримана ними, а також документ який знаходиться у даного органу у володінні.

Наприклад, це можуть рішення міських рад, договори, документи на тимчасові споруди, інформація щодо власника земельної ділянки та інше.

Звісно є певні обмеження у можливості запиту, якщо інформація з обмеженим доступом, то орган влади чи місцевого самоврядування має право вам відмовити, але тільки у випадку якщо інформація, яку ви запитуєте підпадає одночасно під всі 3 нижче зазначені підстави для обмеження інформації:

 • Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 • Інформація, яка запитується може завдати істотної шкоди суспільним інтересам;
 • Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Тепер більш детально про те, що можна запитати в органів влади.

Як відомо державні та місцеві бюджети формуються з наших податків, відповідно гроші на утримання органів влади та місцевого самоврядування утворюються прямо чи опосередковано з наших податків, тому ми як громадяни України, крім того що можемо за допомогою спеціальних сайтів відслідковувати кругообіг цих коштів, так і запитувати на що дані кошти були виділені.

Для відслідковування видатків органів державної та місцевої влади є сайт Edata (https://spending.gov.ua/new/disposers )

На даному сайті ви може дізнатися:

 • Які договори укладалися органами владами чи місцевими радами, а також на яку суму дані договори, що саме купувалося по даним договорам, коли саме був укладений договір;
 • Які перерахування здійснювалися органами владами чи місцевими радами, яка сума даних перерахувань та кому дані кошти надійшли.

Відповідно щодо транзакцій та укладених договорів ми можемо надіслати запити з метою дізнатися більше про них.

Ви можете просити копію договору, що укладався органом влади, запитувати інформації щодо цього договору (наприклад, яку кількість продукції було закуплено на вказану у договорі суму, чи було виконано умови договору та інше).

Органи та їх видатки це не єдине, що можна запитувати у державних органів.

Незаконні приватизація та протиправне відчуження земельних ділянок це вже не новина, але як можна простежити кому належить певна земельна ділянка?

Так як більшість ділянок державної та комунальної власності мають кадастрові номери, то інформація щодо них можна знайти у Публічній кадастровій карті.

На даному сайті ви можете дізнатися:

 • Кому належить певна земельна ділянка;
 • Який розмір та цільове призначення ділянки;
 • Чи передана дана земельна ділянка в оренду чи постійне користування.

Хоча звісно не вся інформація наявна на сайті є на 100% актуальною і точною, тому з метою дізнатися більше про земельну ділянку, можна надіслати запит до відповідної місцевої ради чи державної адміністрації.

Ви можете за допомогою запиту дізнатися яким рішенням чи договором було передано тій чи іншій особі земельну ділянки, просити копію вказаного документу/договору, а також заяв та інших документів пов’язаних з переданням даної ділянки та інші відомості.

І головне: у разі, якщо Ви знайшли невідповідність вимогам закону договору укладеного органом влади чи органом місцевого самоврядування, або ж вам відмовили всупереч закону у запиті на інформацію згідно із ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України Ви маєте право подати позов до суду.