Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: позиція ВС

Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: позиція ВС

Справа №740/4635/16-а: позивач подав адміністративний позов до Ніжинської міської ради Чернігівської області про визнання незаконним та скасування рішення Ніжинської міської ради щодо надання дозволу третій особі на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Позивач вважає, що прийняття даного рішення не відповідає вимогам закону і порушує права позивача.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області відмовив у задоволенні адміністративного позову, Київський апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду без змін. У зв'язку з цим, позивач подав касаційну скаргу.

Як встановлено, позивач звертався до міського голови та просив виділити йому земельну ділянку під забудову. Ніжинська міська рада відмовила позивачу у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на бажаній ділянці. Трохи пізніше позивач знову звернувся до міського голови з клопотанням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність вказаної земельної ділянки для вищезазначеної мети.

По даній ділянці до міського голови звернулася ще одна людина з клопотанням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для такої ж, як у позивача, мети.

Позивач звернувся до Ніжинської міської ради з заявою про надання дозволу на виготовлення вищезазначеного проекту. Однак Ніжинська міська рада не розглянула протягом місяця заяву позивача. У зв'язку з чим, позивач повідомив відповідачу про те, що він користується правом, наданим ст.118 Земельного кодексу України, і має намір розробити проект землеустрою щодо відведення без надання дозволу. Далі позивач подає заяву до Ніжинської міської ради, в якій повідомляє, що проект розроблено та до заяви додано копії проекту землеустрою.

Ніжинська міська рада надсилає позивачу відповідь, в якій інформує його про те, що погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки можливе лише за наявності дозволу Ніжинської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки, згідно зі ст.50 ЗУ «Про землеустрій». У цей час Ніжинська міська рада дає дозвіл третій особі, яка подала аналогічне клопотання щодо даної ділянки та мети, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення її у власність.

Позивач вважає неправомірним рішення Ніжинської міськради, оскільки вважає, що рада не мала право приймати рішення про надання іншій особі дозволу. Адже спочатку рада зобов'язана була розглянути його проект землеустрою, оскільки він був виготовлений раніше, і тільки в разі відмови позивачеві в затвердженні його проекту, рада мала право надати дозвіл на розробку проекту землеустрою іншій особі.

Позиція КАС ВС:

Якщо громадянин зацікавлений у дорученні земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, він повинен подати клопотання до відповідного органу виконавчої або місцевої влади. У клопотанні вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Згідно з Земельним кодексом, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Верховний Суд звертає увагу, що дозвіл і проект землеустрою, розроблений на його підставі, є стадіями єдиного процесу надання земельної ділянки у власність або користування. Передача (надання) земельної ділянки у власність відповідно до статті 118 ЗК України є завершальним етапом певної процедури безоплатної приватизації земельних ділянок.

При цьому, отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання його у власність.

Метою надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок є формування земельної ділянки, яка полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Отже, надання дозволу на розробку проекту землеустрою має на меті лише формування земельної ділянки як окремого об'єкта. При цьому, не суттєво за чиїм замовленням такий проект буде розроблений. Закон не виключає ситуації, коли проекти одночасно розробляються різними замовниками.

Під час розробки проекту, серед іншого, визначаються (узгоджуються) її межі та з'ясовується наявність правових та фактичних перешкод для надання його у власність, зокрема спірність прав щодо ділянки. Ці обставини повинні враховуватися органом, що розпоряджається землями, під час затвердження проекту та надання земельної ділянки у власність, а не на стадії надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

Надання дозволу на розробку проекту відведення не свідчить, що проект радою буде затверджений. Якщо будуть виявлені обставини, які за законом є підставами для відмови в затвердженні проекту, рада може відмовити.

Виходячи з викладеного, рішення відповідача про надання третій особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не встановлює обмежень щодо реалізації позивачем права на отримання в установленому законом порядку цієї земельної ділянки.

Таким чином, суд дійшов висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанції є законними та обґрунтованими, змінам не підлягають. Касаційна скарга позивача не підлягає задоволенню.