Для захисту інтересів держави необхідно відновити роботу Вищої ради правосуддя

Для захисту інтересів держави необхідно відновити роботу Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя вкотре закликає суб’єктів призначення якнайшвидше обрати / призначити членів конституційного органу у встановленому чинним законодавством порядку для відновлення роботи Ради насамперед задля захисту інтересів держави Україна.

У критичних реаліях сьогодення особливо небезпечною є відсутність можливості виконання Радою надзвичайно важливих функцій щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та надання дозволу на його затримання. На адресу ВРП надходить інформація щодо ймовірної колабораційної діяльності представників судової гілки влади, яка підлягає з’ясуванню. На жаль, за відсутності кворуму та за наявності законодавчих прогалин Рада на сьогодні позбавлена можливості ухвалювати належні рішення, що шкодить авторитету судової влади.

Варто констатувати, що без внесення відповідних законодавчих змін на сьогодні не можливо швидко та ефективно протидіяти проявам колабораціонізму серед представників судової влади. Такий механізм має бути швидким і дієвим та відповідати приписам Конституції та законів України.

Як зазначають у ВПР, законна процедура обрання / призначення нових членів Вищої ради правосуддя потребує тривалого часу. Заповнення всіх вакантних посад може тривати аж до кінця 2022 року, а реагування на кричущі потреби потрібне на вчора. З огляду на це ВРП звертає увагу суб’єктів законодавчої ініціативи на необхідність негайного делегування часткових повноважень ВРП Голові Верховного Суду як члену Ради за посадою або тимчасового відновлення роботи Ради в існуючому складі. Адже на сьогодні залишаються відкритими та неврегульованими важливі питання, з-поміж яких – гарантоване Конституцією України право на звільнення суддів з посад, зокрема у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я, звільнення у відставку.

Наразі в Україні у судді взагалі відсутня реальна можливість скористатися правом на звільнення із займаної посади з підстав, передбачених Конституцією України, що є прямим порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Вища рада правосуддя наголошує, що пропозиція Ради суддів України, викладена у пункті 9 резолютивної частини рішення від 5 серпня 2022 року № 22, яким суддя як суб’єкт зі спеціальним статусом фактично позбавляється дотримання принципу незалежності, який не може бути застосований до будь-якої іншої особи, є неприпустимою.

Вказаною ініціативою органу суддівського самоврядування на практиці запропоновано усунути найвищий конституційний орган у системі судоустрою – Вищу раду правосуддя від процедури припинення відставки за пунктами 2, 4 частини першої статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», чим може бути поставлено під загрозу авторитет та незалежність суддів України.

Крім того, ВРП звертає увагу, що повноваження з припинення відставки судді належить виключно Вищій раді правосуддя, отже, висуваючи таку пропозицію, Рада суддів України залишила поза увагою чинні норми закону.

Також доцільно передати вирішення питання припинення відставки на підставі статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Голові Верховного Суду як члену Ради за посадою, враховуючи наявний механізм тимчасової передачі повноважень.

Вища рада правосуддя усвідомлює, що делегування таких повноважень Голові Верховного Суду або відновлення роботи Ради без наявності кворуму не повною мірою відповідає нормам Конституції України, однак не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки такі обмеження стоять на сторожі непохитності довіри до судових інституцій, гарантованого права на справедливий суд та непорушності цілісності держави.

Джерело: "Я і закон"