Чи змінився порядок усиновлення в Україні під час дії воєнного стану? Частина 2

Чи змінився порядок усиновлення в Україні під час дії воєнного стану? Частина 2

Через військову агресію багато українських дітей втратили своїх батьків і залишилися без батьківського піклування. Разом з тим, на період воєнного стану процедура усиновлення не спрощувалась і відбувається на загальних підставах, з урахуванням вимог, які встановлені Сімейним Кодексом України та Порядком здійснення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей (Постанова Кабінету Міністрів України №900 від 08.2008).

Про процедуру усиновлення в Україні під час дії воєнного стану розповіла юрист Дрогозюк Крістіна.

Для того, щоб усиновити дитину, потрібно пройти досить складну процедуру, яка складається з п’яти етапів:

 1. Підготовка документів для усиновлення

Заява про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі подається в службу у справах дітей. Сім’я, яка бажає усиновити дитину, додає до заяви такі документи:

 • копії паспорту або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній рік;
 • копія картки платника податків або інформація про відмову від такої картки;
 • копія документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб;
 • висновок про стан здоров’я, складений за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 (зі змінами);
 • довідка про відсутність судимості, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання;
 • копія документа, який підтверджує право власності на житло;
 • засвідчена нотаріусом письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя);

У разі, якщо майбутній усиновлювач перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров’я та довідка про наявність/відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Строк дії цих документів – один рік, тому за цей період потрібно отримати висновок про можливість усиновлення.

 1. Постановка на облік кандидатів в усиновлювачі та отримання висновку про можливість бути усиновлювачами

На наступному етапі з переліком документів, викладених вище, потрібно звернутись:

 • громадянам України– до служби у справах дітей за місцем проживання з відповідною заявою та пакетом документів;
 • іноземцям та українцям, які проживають за кордоном– до Нацсоцслужби (потрібно отримати її згоду).

Зверніть увагу: наразі Нацсоцслужба не розглядає справи та не видає згоди/дозволи на усиновлення дітей іноземцями і українцями, які живуть за кордоном.

Після отримання документів співробітники служби у справах дітей або Нацсоцслужби перевіряють їх, проводять бесіду із заявниками, складають акт обстеження їхніх житлових умов та вирішують питання про можливість заявників бути усиновлювачами. У разі надання позитивного висновку ставлять заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

 1. Отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені та знайомство з дітьми, які можуть бути усиновлені

На наступному етапі, служба у справах дітей проводить зустріч з майбутніми батьками і ознайомлює з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені. Після виявлення усиновлювачами бажання особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання дитини для організації з нею зустрічі та знайомства.

Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності:

 • представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина;
 • прийомних батьків (батьків-вихователів, опікунів, піклувальників).

Для усиновлення дитини потрібно отримати її згоду, якщо ця дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій території за погодженням із зазначеною службою.

Разом з тим, під час дії воєнного стану через активні бойові дії неможливо забезпечити якісну перевірку документів іноземних громадян, які виявили бажання усиновити дитину; забезпечити контакт кандидата в усиновлювачі та дитини; з’ясувати думку дитини щодо усиновлення саме цим дорослим; отримати висновки і згоди зацікавлених сторін (батьків, закладів, в яких проживали діти, органів опіки та піклування тощо).

   4. Отримання висновку про можливість усиновлення дитини

Після знайомства та налагодження стосунків з дитиною, яку майбутні усиновлювачі готові усиновити, вони звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину.

Служба у справах дітей готує висновок про можливість усиновлення та відповідність його інтересам дитини, який подається в суд разом з іншими документами.

 1. Підготовка документів для подання до суду

Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. До такої заяви усиновлювачами додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб,
 • медичні висновки про стан їхнього здоров’я,
 • довідка про заробітну плату або декларація про доходи,
 • документ, що підтверджує право власності на житло.

Служба у справах дітей подає в суд:

 • висновок про доцільність усиновлення,
 • акт обстеження житлових умов,
 • свідоцтво про народження дитини,
 • медичний висновок про стан здоров’я дитини,
 • інші документи, які вимагає суд.

Остаточне слово щодо усиновлення має суд.

Якщо громадяни України, які проживають (перебувають) за межами України, та іноземці познайомилися та встановили контакт з дитиною за направленням Нацсоцслужби до введення в Україні воєнного стану, вони можуть завершити усиновлення дитини відповідно до законодавства України.

При подачі документів в суд заявники можуть просити змінити ім’я дитини, її прізвище і по-батькові, змінити дату (не більше ніж на 6 місяців) чи місце її народження та записи про матір і батька дитини.

Суд розглядає справу в закритому режимі, з дотриманням таємниці усиновлення і виносить рішення про усиновлення дитини або про відмову в усиновленні.

Після завершення формальної процедури усиновлення і отримання нового свідоцтво про народження дитини, дитина стає повноправним членом сім’ї з усіма правами та обов’язками народженої у даній сім’ї дитини, як з боку дорослих так і з боку дитини.

Автор: юрист Дрогозюк Крістіна